Tuinontwerpers hebben een zekere verantwoordelijkheid als het gaat over duurzaamheid in relatie tot tuinontwerpen.

April 2, 2024
Dolf Houtman

Tuinontwerpers hebben een zekere verantwoordelijkheid als het gaat over duurzaamheid in relatie tot tuinontwerpen.
Dat zijn grote woorden bovendien is een begrip als duurzaamheid onbruikbaar als je het niet specifieker maakt. Laten we eens kijken hoe het zit.

Ontwerp verantwoordelijkheid
Die verantwoordelijkheid - als het gaat over bodem, water en ecologie - was er altijd alwant je kijkt als ontwerper tijdens de inventarisatie naar zoveel mogelijk aspecten. Met de huidige ontwikkelingen omtrent klimaat zijn bodem, water en ecologie prominenter in beeld gekomen. We spreken er zelfs over dat bodem en water sturend zijn in de planvorming.

Veelgehoorde kreten als: duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatbestendig krijgen betekenis als je ze koppelt aan de situatie ter plekke. Wat speelt er? Wat is bruikbaar? Deze micro-groeiplaats omstandigheden kan de ontwerper inzetten als leidend bij het ontwerp. Kan - wel te verstaan - want de ontwerper maakt bewuste keuzes via analyse en concept, om uiteindelijk uit te komen bij het ontwerp. Die keuzes zijn noodzakelijk in een beperkte ruimte als een tuin.

Optimaal is betrekkelijk en altijd afhankelijk van de kwaliteit van de plek en de opdrachtgever
De kunst is dat de ontwerper oplossingen aandraagt welke zowel recht doen aan de wensen van de consument als de gegeven omstandigheden. Het ontwerp maakt optimaal gebruik van die lokale omstandigheden. Optimaal in dit verband betekent: - het best haalbare - onder de gegeven omstandigheden, daar vallen ook de wensen, eisen en karakteristieken van de consument onder.

Wat er concreet gaat gebeuren hangt naast ontwerp ideeën ook sterk af van het soort opdrachtgever, de grootte van de klus en natuurlijk het budget.

Ecologie en schaal
Er is geen goed of fout. De ontwerper is zich bewust van wat er speelt of wat er in potentie aanwezig is, en maakt daar duidelijke keuzes in.

Daarbij speelt ook het gegeven dat hoe kleiner de tuin is hoe lastiger het wordt om ecologische processen de ruimte te geven. Dus hoe kleiner de tuin hoe scherper de keuzes moeten zijn. Ecologie vraagt tijd maar ook ruimte en schaal. Als ontwerper schep je de randvoorwaarden waarbij je rekening houdt met de (on)mogelijkheden. Soms ben je al ecologisch bezig door alleen maar een boom te plaatsen omdat dat het meest haalbare is.

Ontwerpers zijn professionals, zij zijn degene die door, in samenhang te ontwerpen - optimaal de potenties van de plek benutten en dat is de ene keer nu eenmaal groener en ecologischer dan de andere keer.

Authenticiteit en visie
De ene ontwerper is de andere niet. Iedere ontwerper werkt vanuit een fascinatie of opvatting. Werken vanuit een bepaalde ideologie hoort in dit rijtje thuis. Het is zijn/haar visie op de werkelijkheid. Die visie ‘kleurt’ vanzelfsprekend het ontwerp, de oplossing of de mate van ‘groenheid’. Het een is niet beter dan het andere het gaat erom welke zienswijze het beste aansluit op de vraag van de consument.

Voor de consument is het handig om, voordat de opdracht verstrekt wordt, te weten vanuit welke opvatting een ontwerper werkt.

Ontwerpkunde en ‘ontwerp gereedschappen’
De positie van de OntwerpAcademie in deze is om uit te leggen wat ontwerpkunde nu eigenlijk is en uit welke ‘gereedschappen’ de gereedschapskist van de ontwerper bestaat. Er vanuit gaan de dat de ontwerper zelf een volledig beeld heeft over wat ontwerpkunde is en welke gereedschappen daarbij horen is het ten alle tijde aan de ontwerper zelf welke keuzes er gemaakt worden, waar de accenten gelegd worden en dus welke gereedschappen de ontwerper wel of niet toepast.

Heb je tips of aanvullingen? Laat het ons weten. Wij zijn benieuwd wat jouw ideeën hierover zijn.

Lees ook:  
Tuinontwerpen. Wat is het en hoe leer je het?

Hoe maak je een tuin klimaatbestendig?

Inspiratie uit de natuur.

Ontwerpen is een zoektocht naar helderheid.

Weet jij wat je wilt vertellen met je beplanting?

Ontwerpen is studeren, kijken en onderzoeken.

Heb je ideeën of suggesties? Laat het ons weten via studentenzaken@ontwerpacademie.nl of meldt het op OA-Connect.

Wil je op de hoogte blijven?
Wordt dan lid van onze community OA-connect.

Vergeet onze socials niet:
LinkedIn | Facebook | Instagram

No items found.