privacy statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De OntwerpAcademie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de OntwerpAcademie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de OntwerpAcademie verstrekt.

De OntwerpAcademie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom de OntwerpAcademie deze gegevens nodig heeft

De OntwerpAcademie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de OntwerpAcademie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst dan wel afspraak bestaande uit het vastleggen van persoonsgegevens.

Hoe lang de OntwerpAcademie de gegevens bewaart

De OntwerpAcademie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst/afspraak met u tot stand komt.

Delen met anderen

De OntwerpAcademie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en altijd in overleg met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien gegevens van u met derden gedeeld worden is dit altijd op basis van een verwerkingovereenkomst met u afgesloten als vastgelegd in de AVG.