Hoe maak je een tuin klimaatbestendig?

March 7, 2022
Dolf Houtman, docent Tuinarchitectuur

Hittegolven, recorddroogte en plensbuien. Hoe bereid je een tuin voor op dit nieuwe klimaat? Welke planten kunnen tijdelijk onder water staan? Gelukkig blijken veel bekende tuinplanten echte klimaatbikkels te zijn. In haar lezingen vertelt plantenveredelaar Margareth Hop over hoe dat eruit kan zien: een aantrekkelijke tuin, voorbereid op de huidige veranderende weersomstandigheden. In deze blog een korte samenvatting van haar PodiumBoskoop-lezing bij de OntwerpAcademie.

Als het gaat over hevige regenbuien, valt er met relatief eenvoudige ingrepen al veel te winnen: wateronderbrekers in de hemelwaterafvoer, zorgen dat de verharding afloopt en zorgen dat hemelwater in goten terecht komt in combinatie met lager gelegen plekken in de tuin waar het water kan bezinken (wadi of hydroblobs). Beplanting speelt daarbij een bepalende rol. Hoe meer groen in de tuin hoe beter, want groen vangt water af, vertraagt de neerslag op de grond en groen koelt de tuin. Het effect van verkoeling door groen ligt vele malen hoger dan het effect van bijvoorbeeld een schaduwdoek. Bovendien kan groen bijdragen aan een langere levensduur van daken (groendak) en kun je energie besparen door het toepassen van gevelbegroeiing. En natuurlijk draagt groen in algemene zin bij aan biodiversiteit.

Voorbeeld van een daktuin. Foto: Marlien van der Linden

Voor een optimaal resultaat is het van belang dat er wordt gewerkt met een goed doordacht tuinontwerp als basis. In de nieuwe opleiding Beplantingsadviseur en Beplantingsspecialist wordt naast inhoudelijke plantenkennis daarom nog meer aandacht besteed aan de toepassing van beplantingen. Welke beplantingen zijn aantrekkelijk voor bijen en vlinders? Welke eetbare planten kun je toepassen? Welke vegetaties kunnen zowel tegen extreme droogte als natte voeten? Morfologische kennis helpt te bepalen waar de plant van nature thuis hoort en wat deze nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. En zoals Margareth Hop tijdens haar lezing laat zien is het bovendien nuttig na te denken over het soort groen; donkerbladige planten absorberen bijvoorbeeld meer warmte dan grijsbladigen.

Bonte geveltuin met Heuchera Campanula Bergenia. Foto: Marlien van der Linden


De ontwikkelingen rondom klimaat, water, hittestress en biodiversiteit volgen elkaar snel op en stellen andere eisen aan groenprofessionals. Tijdens het ontwikkelen van de nieuwe vakopleiding Beplantingsadviseur en Beplantingsspecialist hechten we veel waarde aan de kennis van specialisten binnen ons docententeam en het brede netwerk daar buiten. Zo kunnen we als vakopleider steeds inspelen op actuele ontwikkelingen.  

TIP
Tijdens de nieuwe editie van de Vakbeurs Klimaat op 21 april a.s. is plantenveredelaar Margareth Hop een van de sprekers. Heb je de PodiumBoskoop-lezing gemist? Maak dan zeker gebruik van de mogelijkheid haar verhaal te horen in Houten.

No items found.