examens

Examen Tuinontwerper

Je hebt de vakopleiding Tuinarchitectuur bij de OntwerpAcademie gevolgd om Tuinontwerper te worden en wil dit bekronen met het doen van examen en het behalen van je diploma. Het afrondende examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling examen. Je kunt je hier inschrijven voor dit examen.

NVTL

Sinds 2021 is de OntwerpAcademie bevoegd om zelf examens Tuinarchitectuur af te nemen. Dit doen we in samenwerking met de NVTL, de Nederlandse Vereniging voor Tuin en Landschap. De NVTL is een externe beoordelaar die meekijkt of de afgenomen examens voldoen aan de gestelde examenvoorwaarden. Eenmaal gediplomeerd kun je je registreren als Tuinontwerper bij de NVTL.  

Gediplomeerde Tuinontwerpers die examen deden vanuit de OntwerpAcademie 1e kwartaal 2021.
Met achterin links Voorzitter Jan Jansen van de NVTL en rechts Dolf Houtman, oprichter van de OntwerpAcademie
"Ik ben nog steeds trots op de praktijkopdracht als onderdeel van het examen waarmee ik de opleiding Tuinarchitectuur heb afgerond. Het eindexamen was veel werk, maar ik ben zo blij dat ik het heb gedaan! Ik hoop het ooit nog uit te voeren, want het realiseren van een plan op papier is toch het leukste van het vak." Ellen Andriesse, gediplomeerd Tuinontwerper en eigenaar van Studio L Tuinontwerp.

Examenonderdelen

Het examen Tuinontwerper bestaat uit:

 1. De Kennistoets: een schriftelijk examen waarbij je zowel meerkeuzevragen als open vragen voorgelegd krijgt.
  Duur: De Kennistoets start om 10.00 uur en duurt totaal 90 minuten.*
 2. De Praktijkopdracht Tuinontwerp: een examen dat uit twee delen bestaat.*

  Deel 1: De praktijkopdracht: waarbij je thuis een tuinontwerp uitwerkt.
  Duur: Na ontvangst van de opdracht heb je 8 weken de tijd om deze uit te werken en in te leveren.

  Deel 2: De presentatie van het tuinontwerp met aansluitend een criterium gericht interview met twee examinatoren.
  Duur: Dit mondeling examen duurt totaal 30 minuten.

  De praktijkopdracht houdt in dat je een tuinontwerp maakt aan de hand van een gegeven situatie/plattegrond en het programma van eisen van de opdrachtgever. Het ontwerp presenteer je in een A3-map en lever je, samen met je drie lesblokopdrachten,  in bij de examencommissie.

Diploma

Bij het succesvol afleggen van het examen krijg je het diploma Tuinontwerper uitgereikt uit handen van de OntwerpAcademie en de NVTL.

Inschrijving

Zodra je je hebt ingeschreven voor het examen en de betaling hebt voldaan ontvang je alle relevante informatie om je voor te kunnen bereiden op het examen.
Belangrijk om te weten: Het komt weleens voor dat er onvoldoende aanmeldingen zijn. In dit geval ontvang je z.s.m. na de uiterste inschrijfdatum van ons bericht hierover en nodigen we je uit voor de examenronde het opvolgende kwartaal.

Locatie

Zowel de Kennistoets als de Presentatie van de praktijkopdracht vinden plaats bij de OntwerpAcademie, Belgiëlaan 1A5 in Hazerswoude-Dorp.

"Ik ben nog steeds trots op de praktijkopdracht als onderdeel van het examen waarmee ik de opleiding Tuinarchitectuur heb afgerond. Het eindexamen was veel werk, maar ik ben ben zo blij dat ik het heb gedaan! Ik hoop het ooit nog uit te voeren, want het realiseren van een plan op papier is toch het leukste van het vak."

Ellen Andriesse, gediplomeerd Tuinontwerper en eigenaar van Studio L Tuinontwerp.

examendata 2024 ronde 3

Inschrijven uiterlijk maandag 19 augustus 2024

Maximaal 12 deelnemers. Na deze datum is inschrijven alleen mogelijk in overleg met het Examenbureau.

Maandag 2 september 2024 om 10.00 uur: Kennistoets
Vrijdag 20 september 2024: Ontvangst praktijkopdracht
Maandag 18 november 2024: Inleveren praktijkopdracht
Maandag 9 december 2024: Mondeling examen

Woensdag 18 december 2024 om 16.00 uur: Diploma-uitreiking

examendata 2024 Kwartaal 4

Inschrijven t/m 11 november 2024

Maximaal 12 deelnemers. Na deze datum is inschrijven alleen mogelijk in overleg met het Examenbureau.

25 november 2024 om 10.00 uur: Kennistoets
13 december 2024: Ontvangst praktijkopdracht
10 februari 2025: Inleveren praktijkopdracht
3 maart 2025: Mondeling examen

Maandag 7 april 2025 om 18.00 uur: Diploma-uitreiking

Inschrijven examen

algemene informatie

locatie

De Kennistoets en de Presentatie van de praktijkopdracht vinden plaats bij de OntwerpAcademie, Belgiëlaan 1A5 in Hazerswoude-Dorp.

kosten

Het examengeld bedraagt € 385,- en is vrijgesteld van btw. Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is hierop van toepassing.

exameninformatie

Heb je je aangemeld voor het examen? Dan ontvang je van ons een bevestiging van inschrijving en de factuur voor deelname. Na betaling van het examengeld ontvang je alle relevante informatie over het examen.

Het positief afronden van het schriftelijk examen, de Kennistoets, is voorwaarde voor het mogen inleveren van je praktijkopdracht tuinontwerp. Bij een onvoldoende volgt eerst het herexamen. De praktijktopdracht tuinontwerp lever je acht weken na ontvangst van de opdracht, samen met je drie lesblokopdrachten, in bij de examencommissie. Na goedkeuring van de praktijkopdracht ontvang je de uitnodiging voor het presenteren van je praktijkopdracht.

Meer informatie over het examen, zoals de exameneisen en het examenreglement, vind je in je online leeromgeving.

DIPLOMA

Heb je het examen positief afgelegd dan ontvang je uit handen van de OntwerpAcademie je diploma Tuinontwerper. Hiervoor ontvang je van ons na je Presentatie praktijkopdracht tuinontwerp een uitnodiging.