Missie & visie van de OntwerpAcademie

MISSIE

De OntwerpAcademie wil graag ‘vertellen’ over ontwerpen voor tuin en landschap. Omdat het een fascinerend vak is waar je niet op uitgestudeerd raakt. We gaan er van uit dat deze site voorziet in een behoefte en zich gaandeweg ontwikkelt tot een interessant platform, waar tuinontwerpprofessionals en tuinontwerpers in opleiding zich gehoord voelen, elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.

Door te ‘vertellen’ over dit prachtige vak hopen we professionals, in opleiding, beginnend en gevorderd, te inspireren om nog meer interessante ontwerpen te maken voor tuinen, parken, pleinen en andere buitenruimtes. Want zeg nu zelf: wat is mooier dan een ontwerp maken dat ‘iets’ doet met de plek, de omgeving en de gebruikers. Ontwerpen is immers meer dan tekenen.

VISIE

Niet iedereen kiest voor een voltijdstudie van vier jaar. Sommigen zijn om uiteenlopende redenen niet in staat (geweest) een voltijdstudie te volgen, anderen ontdekken op latere leeftijd zich te willen specialiseren in het tuinontwerpvak of kiezen voor een carièrreswitch.

Daarnaast willen we ook voor de ervaren ontwerper een rol van betekenis spelen en ontwikkel- en discussiemogelijkheden bieden. Met krachtige en inhoudelijk sterke modules, waarmee iedere professional en professional in wording met ontwerpambitie zich verder kan ontwikkelen.

De professional moet naar believen kunnen putten uit een gereedschapskist gevuld met een scala aan ontwerp ‘bouwstenen’. De OntwerpAcademie streeft ernaar dat de ontwerper met deze bouwsteenmodules zijn of haar eigen opleiding kan vormgeven.

Om deze reden is deze site eigenlijk nooit af en blijft zich steeds weer ontwikkelen en aanpassen aan de behoefte van het moment. Voel je daarom vrij te reageren. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten via info@ontwerpacademie.nl of stuur je e-mail via het contactformulier van deze site. 

Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles