Veelgestelde vragen

Algemeen

Ik wil beide opleidingen volgen, zowel Tuinarchitectuur als Plantenkennis. Met welke opleiding kan ik het beste starten?

Het maakt niet uit met welke opleiding je start. Ons advies is: start met de opleiding waar je de meeste energie van krijgt. Het voordeel van starten met Tuinarchitectuur is dat je vanuit een ontwerpvisie planten leert toepassen. Door het maken van beplantingsplannen maak je direct al kennis met planten en hun toepassing. Het voordeel van starten met Plantenkennis is dat je met Tuinarchitectuur sneller een beplantingsplan kunt vervaardigen.

Over TuinArchitectuur

Jullie hebben het over de combinatie opleiding Tuinarchitectuur met de cursus Plantenkennis. Bedoelen jullie dat je die twee heel goed samen kan volgen of is na elkaar verstandiger?

Het naast elkaar volgen van de opleidingen is mogelijk, maar dat hangt natuurlijk ook heel erg af van de hoeveelheid tijd die je beschikbaar hebt in een week. De studiebelasting voor TA is zo’n 10 uur in de week naast de lessen, voor Plantenkennis is dit ongeveer 5 uur naast de lessen. Het heeft er ook mee te maken welke ambities je hebt en of je gaat voor een diploma (examen doen) of voor een certificaat (bewijs van deelname).

In hoeverre komt plantenkennis aan de orde in de studie TuinArchitectuur?

In de opleiding Tuinarchitectuur leer je vooral kijken naar ruimtes en die ruimtes te onderzoeken. Het denken in structuren en nadenken over de verschijningsvorm van de ruimtes is erg belangrijk. Je leert in eerste instantie de verschijningsvorm, sfeer en beleving van de ruimte te benoemen om dat vervolgens te vertalen naar kenmerken voor de groene structuur. Pas als dat allemaal helder is komen de plantensoorten in beeld. Wat wij zien tijdens de opleiding is dat veel studenten het accent op de plantensoorten leggen terwijl ze nog niet een beeld hebben over hoe de ruimte er uit moet komen te zien.

Leiden jullie op tot ecologisch tuinontwerper?

Wat ons betreft hoort elke tuinontwerper ecologisch onderlegd te zijn. Om die reden maken vakken als bodem, water en ecologie standaard deel uit van de opleiding. Als ontwerper leer je voorwaarden creëren. Wat die voorwaarden precies zijn hangt ondermeer af van het soort opdrachtgever, de grootte van het plangebied en de wensen en eisen die men stelt. Tuinontwerpers zijn, wat de OntwerpAcademie betreft, per definitie behept met relevante kennis omtrent ecologie. Het leren vervaardigen van een goed ontwerp legt de basis voor een duurzaam plan en om die reden is kennis onontbeerlijk.

Ontwerpers worden getraind om integraal te kijken naar de ontwerpopgave. Bodem, water, ecologie en alle andere biotische en abiotische factoren maken fundamenteel deel uit van het ontwerpproces dat start met de inventarisatie en analyse. Op basis van deze basisgegevens onderzoekt de ontwerper bij elke opgave weer opnieuw of - en zo ja in hoeverre - het scheppen van voorwaarden voor ecologie en biodiversiteit tot de mogelijkheden behoort. Bij elke opgave heeft de ontwerper te maken met opdrachtgevers, wensen en eisen en de omstandigheden die ter plekke gelden. De ontwerper zoekt binnen deze mix naar de juiste balans.

Zijn er verschillen in de dag- en avondopleidingen Tuinarchitectuur?

Alle Tuinarchitectuur-opleidingen zijn identiek aan elkaar, de inhoud is hetzelfde. Alleen de frequentie verschilt. Bij de avondopleiding krijg je elke week les en bij de dagopleiding eenmaal per twee weken. Je bent in theorie dus even snel klaar ongeacht het soort opleiding.

Ik heb al een hoveniersopleiding gedaan, heeft het voor mij dan zin deze ontwerpopleiding te volgen?

Het hoveniersvak en het ontwerpvak zijn twee verschillende beroepen. De hovenier is opgeleid om tuinontwerpen uit te voeren en aan te leggen. Het accent ligt op de praktische uitvoering met materialen als steen, hout en planten. De ontwerpopleidng van de OntwerpAcademie gaat veel verder dan dat en leert je op een andere manier kijken en op een onderzoekende manier ontwerpen.

Ik heb interesse in de dagopleiding Tuinarchitectuur. Het tekenen/ontwerpen binnen de dagopleiding is dat op papier of is dat digitaal?

Het accent van de opleiding Tuinarchitectuur ligt op het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden. Bij die vaardigheden horen technieken als het systematisch inventariseren, analyseren en op basis daarvan het ontwikkelen van een concept. Deze stappen zijn handmatig: dat vinden we belangrijk want alleen op deze manier ben je echt met de techniek bezig en niet met het onder de knie krijgen van een tekenprogramma. Aan het einde van ieder lesblok presenteer je je gemaakte werk digitaal. Je leert de handgemaakte tekeningen digitaal te bewerken waarbij je ook de presentatie leert opmaken.

Heb je tekentalent nodig om te kunnen starten met Tuinarchitectuur?

Nee, je hebt geen talent nodig. Wat wel nodig is is dat je beschikt over doorzettingsvermogen. De opleiding is niet moeilijk maar het vraagt wel ‘ruimte’ om te ontwikkelen en te leren. Het is handig als je hoofd vrij is van allerlei beslommeringen en je wat tekenen en ontwerpen betreft wat langer bezig kunt zijn.

Leren we ook ontwerpen met de computer?

Ontwerpen doe je in eerste instantie niet met de computer. Wij vinden het heel erg belangrijk dat je tekenvaardig wordt en dat je al tekenend en schetsend leert onderzoeken en analyseren. Pas als je weet welke richting je op wilt kun je desgewenst de computer inzetten ter ondersteuning van het werkproces. Computerprogramma’s moet je over het algemeen bijzonder goed beheersen wil je niet alleen maar met de knoppen bezig zijn.

Als de opleiding en het tekenen op papier is, moet je dan de cursus SketchUp los volgen?

De cursus SketchUp maakt geen deel uit van de reguliere opleiding. Het is een keuze die aan jezelf is. Wij adviseren pas aan SketchUp te beginnen na het afronden van de opleiding TuinArchitectuur.

Welk beroepsperspectief heb je als ontwerper? Is er voldoende werk te vinden? En waar kan ik terecht na de opleiding?

Groen is populair en men gaat steeds meer de noodzaak inzien van een gezonde leefomgeving. Veel groen, tuinen, biodiversiteit spelen daar een grote rol in. Hoveniers kunnen het werk al jaren niet meer aan. De tendens is dat een toenemend aantal hoveniersbedrijven het teken- en ontwerpwerk uitbesteden aan ontwerpers zodat hoveniers zich meer kunnen toeleggen op hun kerntaken zoals de aanleg en onderhoud van tuinen.

Als tuinontwerper kun je op verschillende plekken terecht. Je kunt aan de slag als tuinontwerper adviseur bij een tuincentrum of bij een groter hoveniersbedrijf. Veel studenten kiezen voor een ZZP rol en gaan samenwerkingsverbanden aan met hoveniersbedrijven en andere groenprofessionals. Er zijn studenten die zelf een combinatie maken met hoveniers werkzaamheden en ontwerp werkzaamheden. Er zijn mogelijkheden te over maar het begint allemaal bij jezelf met de vraag: wie ben ik? wat wil ik? Waar krijg ik de meeste energie van? En wat past het beste bij mij?

Tot slot zou je kunnen zeggen dat je als ontwerper leert om kansen te zien en die kansen om te zetten in ontwerpopdrachten. Ontwerpers zijn er juist in getraind om integraal en in groter verband te kijken. Bovendien zijn ontwerpers maatschappelijk en milieu geëngageerd.

Leren we ook om te gaan met uurtarievenen, marketing en hoe je een eigen zaak opzet?

Dit zijn vragen die betrekking hebben op wat voor een soort ontwerper je wilt zijn, waar jouw kwaliteiten liggen en hoe je jezelf bijvoorbeeld over vijf jaar ziet. Tijdens de lessen hebben we meerdere malen discussies over de tarieven die je kunt rekenen, hoe je jezelf zou kunnen positioneren in de markt en hoe je zou kunnen starten met je eigen bedrijf. Die discussies zijn vooral bedoeld om voor jezelf een idee te vormen en op zoek te gaan naar een (verdien)model die bij jou past.

Gedurende de opleiding helpen wij je wel zoveel mogelijk door het aanbieden van gelegenheden om te schetsen voor particulieren, mee te doen met beurzen en de diverse lezingen te volgen. Er zijn ook bijeenkomsten zoals het OpenAtelier waar je collega’s en oud-studenten kunt spreken en waarmee je ervaringen kunt uitwisselen. Heb je echt de ambitie om voor jezelf te beginnen dan is het raadzaam de cursus Start Je Eigen Bedrijf te doen. Daar leer je een ondernemingsplan maken en het plan door te vertalen naar de praktijk en de praktische handelingen die daar voor nodig zijn. Je krijgt handvatten aangereikt om daadwerkelijk als ondernemer te kunnen starten.

Over de lessen

Zijn de nieuwe lesdata al bekend?

De meest actuele data zijn te vinden op de pagina van de opleiding of cursus zelf. Er komen regelmatig nieuwe startdata bij. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief: die ontvang je dan zo’n viermaal per jaar.

Krijg ik van meerdere docenten les?

Elke lesgroep is gekoppeld aan een docent. Deze docent heeft de verantwoording voor de lesgroep en begeleidt de lesgroep desgewenst naar het examen.

Als ik een keer een les mis kan ik die dan inhalen?

Het inhalen van lessen is niet wenselijk omdat het veel werk met zich meebrengt en het niet zeker is dat je de les in kunt halen op dezelfde lesdag die je gewend bent. Bovendien is het niet gezegd dat de inhaalles precies aansluit bij wat je gehad hebt. Dat komt omdat elke docent een eigen lesstijl heeft voor wat betreft de invulling van de lessen. Dat gezegd hebbende: overmacht kan altijd gebeuren en daarom zullen we indien het echt nodig is zoeken naar een passende oplossing. Het kan dus wel maar is aan bepaalde voorwaarden verbonden.

Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles