Veelgestelde vragen

FAQ's

Ga hier naar het complete overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen op onze groencommunity OA-Connect:

Algemene informatie over de opleidingen en cursussen

Alles over de opleiding Beplantingsadviseur

Alles over de opleiding Tuinarchitectuur

Alles over subsidies voor het volgen van een opleiding of cursus

Over TuinArchitectuur

Het naast elkaar volgen van de opleidingen is mogelijk, maar dat hangt natuurlijk ook heel erg af van de hoeveelheid tijd die je beschikbaar hebt in een week. De studiebelasting voor TA is zo’n 8-10 uur in de week naast de lessen, voor Plantenkennis is dit ongeveer 7-10 uur naast de lessen. Het heeft er ook mee te maken welke ambities je hebt en of je gaat voor een diploma (examen doen) of voor een certificaat (bewijs van deelname).

In hoeverre komt plantenkennis aan de orde in de studie TuinArchitectuur?

Leiden jullie op tot ecologisch tuinontwerper?

Wat ons betreft hoort elke tuinontwerper ecologisch onderlegd te zijn. Om die reden maken vakken als bodem, water en ecologie standaard deel uit van de opleiding. Als ontwerper leer je voorwaarden creëren. Wat die voorwaarden precies zijn hangt ondermeer af van het soort opdrachtgever, de grootte van het plangebied en de wensen en eisen die men stelt. Tuinontwerpers zijn, wat de OntwerpAcademie betreft, per definitie behept met relevante kennis omtrent ecologie. Het leren vervaardigen van een goed ontwerp legt de basis voor een duurzaam plan en om die reden is kennis onontbeerlijk.

Ontwerpers worden getraind om integraal te kijken naar de ontwerpopgave. Bodem, water, ecologie en alle andere biotische en abiotische factoren maken fundamenteel deel uit van het ontwerpproces dat start met de inventarisatie en analyse. Op basis van deze basisgegevens onderzoekt de ontwerper bij elke opgave weer opnieuw of - en zo ja in hoeverre - het scheppen van voorwaarden voor ecologie en biodiversiteit tot de mogelijkheden behoort. Bij elke opgave heeft de ontwerper te maken met opdrachtgevers, wensen en eisen en de omstandigheden die ter plekke gelden. De ontwerper zoekt binnen deze mix naar de juiste balans.

Zijn er verschillen in de dag- en avondopleidingen Tuinarchitectuur?

Alle Tuinarchitectuur-opleidingen zijn identiek aan elkaar, de inhoud is hetzelfde. Alleen de frequentie verschilt. Bij de avondopleiding krijg je elke week les en bij de dagopleiding eenmaal per twee weken. Je bent in theorie dus even snel klaar ongeacht het soort opleiding.

Ik heb al een hoveniersopleiding gedaan, heeft het voor mij dan zin deze ontwerpopleiding te volgen?

Het hoveniersvak en het ontwerpvak zijn twee verschillende beroepen. De hovenier is opgeleid om tuinontwerpen uit te voeren en aan te leggen. Het accent ligt op de praktische uitvoering met materialen als steen, hout en planten. De ontwerpopleidng van de OntwerpAcademie gaat veel verder dan dat en leert je op een andere manier kijken en op een onderzoekende manier ontwerpen.

Ik heb interesse in de dagopleiding Tuinarchitectuur. Het tekenen/ontwerpen binnen de dagopleiding is dat op papier of is dat digitaal?

Het accent van de opleiding Tuinarchitectuur ligt op het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden. Bij die vaardigheden horen technieken als het systematisch inventariseren, analyseren en op basis daarvan het ontwikkelen van een concept. Deze stappen zijn handmatig: dat vinden we belangrijk want alleen op deze manier ben je echt met de techniek bezig en niet met het onder de knie krijgen van een tekenprogramma. Aan het einde van ieder lesblok presenteer je je gemaakte werk digitaal. Je leert de handgemaakte tekeningen digitaal te bewerken waarbij je ook de presentatie leert opmaken.

Heb je tekentalent nodig om te kunnen starten met Tuinarchitectuur?

Nee, je hebt geen talent nodig. Wat wel nodig is is dat je beschikt over doorzettingsvermogen. De opleiding is niet moeilijk maar het vraagt wel ‘ruimte’ om te ontwikkelen en te leren. Het is handig als je hoofd vrij is van allerlei beslommeringen en je wat tekenen en ontwerpen betreft wat langer bezig kunt zijn.

Leren we ook ontwerpen met de computer?

Ontwerpen doe je in eerste instantie niet met de computer. Wij vinden het heel erg belangrijk dat je tekenvaardig wordt en dat je al tekenend en schetsend leert onderzoeken en analyseren. Pas als je weet welke richting je op wilt kun je desgewenst de computer inzetten ter ondersteuning van het werkproces. Computerprogramma’s moet je over het algemeen bijzonder goed beheersen wil je niet alleen maar met de knoppen bezig zijn.

Als de opleiding en het tekenen op papier is, moet je dan de cursus SketchUp los volgen?

De cursus SketchUp maakt geen deel uit van de reguliere opleiding. Het is een keuze die aan jezelf is. Wij adviseren pas aan SketchUp te beginnen na het afronden van de opleiding TuinArchitectuur.

Welk beroepsperspectief heb je als ontwerper? Is er voldoende werk te vinden? En waar kan ik terecht na de opleiding?

Groen is populair en men gaat steeds meer de noodzaak inzien van een gezonde leefomgeving. Veel groen, tuinen, biodiversiteit spelen daar een grote rol in. Hoveniers kunnen het werk al jaren niet meer aan. De tendens is dat een toenemend aantal hoveniersbedrijven het teken- en ontwerpwerk uitbesteden aan ontwerpers zodat hoveniers zich meer kunnen toeleggen op hun kerntaken zoals de aanleg en onderhoud van tuinen.

Als tuinontwerper kun je op verschillende plekken terecht. Je kunt aan de slag als tuinontwerper adviseur bij een tuincentrum of bij een groter hoveniersbedrijf. Veel studenten kiezen voor een ZZP rol en gaan samenwerkingsverbanden aan met hoveniersbedrijven en andere groenprofessionals. Er zijn studenten die zelf een combinatie maken met hoveniers werkzaamheden en ontwerp werkzaamheden. Er zijn mogelijkheden te over maar het begint allemaal bij jezelf met de vraag: wie ben ik? wat wil ik? Waar krijg ik de meeste energie van? En wat past het beste bij mij?

Tot slot zou je kunnen zeggen dat je als ontwerper leert om kansen te zien en die kansen om te zetten in ontwerpopdrachten. Ontwerpers zijn er juist in getraind om integraal en in groter verband te kijken. Bovendien zijn ontwerpers maatschappelijk en milieu geëngageerd.

Leren we ook om te gaan met uurtarievenen, marketing en hoe je een eigen zaak opzet?

Dit zijn vragen die betrekking hebben op wat voor een soort ontwerper je wilt zijn, waar jouw kwaliteiten liggen en hoe je jezelf bijvoorbeeld over vijf jaar ziet. Tijdens de lessen hebben we meerdere malen discussies over de tarieven die je kunt rekenen, hoe je jezelf zou kunnen positioneren in de markt en hoe je zou kunnen starten met je eigen bedrijf. Die discussies zijn vooral bedoeld om voor jezelf een idee te vormen en op zoek te gaan naar een (verdien)model die bij jou past.

Gedurende de opleiding helpen wij je wel zoveel mogelijk door het aanbieden van gelegenheden om te schetsen voor particulieren, mee te doen met beurzen en de diverse lezingen te volgen. Er zijn ook bijeenkomsten zoals het OpenAtelier waar je collega’s en oud-studenten kunt spreken en waarmee je ervaringen kunt uitwisselen. Heb je echt de ambitie om voor jezelf te beginnen dan is het raadzaam de cursus Start Je Eigen Bedrijf te doen. Daar leer je een ondernemingsplan maken en het plan door te vertalen naar de praktijk en de praktische handelingen die daar voor nodig zijn. Je krijgt handvatten aangereikt om daadwerkelijk als ondernemer te kunnen starten.

Over HET EXAMEN

Is er een verplichting om het examen af te leggen?

Nee, er is geen verplichting om examen te doen. Maar wanneer je je inschrijft voor de opleiding, inclusief het examen, dan ben je er zeker van dat aansluitend op de opleiding gelijk examen kunt doen. Daarnaast is het goedkoper wanneer je je gelijktijdig voor zowel de opleiding als het examen inschrijft.

Wanneer een certificaat en wanneer een diploma?

Met het certificaat toon je aan dat je hebt deelgenomen aan de opleiding (bij 80% aanwezigheid) en ontvang je een deelnamecertificaat. Wanneer je examen doet bewijs je - met het met een voldoende afronden van het examen - de inhoud van de opleiding op een professioneel niveau te beheersen.

Is er een examenplan waarin ik het een en ander kan vinden over de weging van de diverse onderdelen van het examen?

Binnen de OntwerpAcademie hanteren we een routekaart. Daarop staat de route uitgestippeld van de opleiding en de plaats die het examen inneemt. De meeste studenten starten in eerste instantie met een zogenaamd StageProject als training op het examen.

Studenten krijgen bij aanvang van hun opleiding toegang tot de digitale leeromgeving van de OntwerpAcademie. In deze omgeving is zowel informatie te vinden over de lesstof als over de examens. In bijvoorbeeld het examenplan lees je wat de eindtermen en leerdoelen zijn, en is er een toetsmatrijs waarmee aangegeven wordt op welke wijze elk onderdeel wordt getoetst en wat het gewicht is van de verschillende onderdelen ten opzichte van het geheel. Je kunt dus precies zien wat er van je verlangt wordt voor het examen. Je kunt er ook terecht voor proefexamens en voorbeelden van praktijkopdrachten. Examens worden gecoördineerd vanuit het examenbureau en je ontvangt ruim van tevoren alles wat je nodig hebt om je voor te bereiden op het examen.

Tijdens de maandelijkse studievoorlichtingen geven we geïnteresseerden een indruk van de examens, eindtermen en leerdoelen. Ook zijn er dan eindexamenwerkstukken in te zien.

Praktijkopdracht bestaan uit 2 onderdelen:

1.         Het uitwerken van een tuinontwerp.
2.         Mondeling / presentatie tuinontwerp in A3 map met daarin ook opgenomen de drie lesblokopdrachten.

Wat is de weging binnen dit geheel van deze opdrachten? Met andere woorden hoe tellen deze lesblokopdrachten mee in het totaal?

De kennistoets bestaat uit circa 40 multiple choice-vragen. Daarnaast is er een praktijkopdracht. Dat is een opdracht waarmee de student aan de slag gaat met het maken van een tuinontwerp. De eisen die daaraan gesteld worden staan beschreven in de examendocumenten en er is een volgorde die de student dient aan te houden. De praktijkopdracht presenteert de student voor twee assessoren. In het geval de assessoren twijfelen of andere vragen hebben kunnen ze vragen naar het portfolio.

Het portfolio stelt de student zelf samen en bestaat uit werk waar de student trots op is. De werkstukken die gemaakt zijn als lesblokopdrachten kunnen daar deel van uit maken. Desgewenst kan de student het StageProject ook inbrengen als portfolio-onderdeel. Het doel van de lesblokopdrachten is daarmee tweeledig; de student kan aantonen over welke vaardigheden hij of zij beschikt en daarnaast vormen de lesblokopdrachten input voor de stagebegeleider en ontstaat er een beeld waar de student staat.

Is het diploma een erkend diploma van de branche?

De examencommissie bestaat uit leden van de Nederlandse Vereniging van Tuin- en landschapsarchitecten (NVTL). Daarmee is er een directe connectie met de branche. Zowel leden van de examencommissie als de assessoren zijn actief in de ontwerpsector, zij kennen dus als geen ander het vakgebied waar we onze studenten voor klaarstomen. Ook wat borging en onafhankelijkheid betreft voldoet de OntwerpAcademie aan de in het onderwijs geldende normen. Het examendocument beschrijft deze taken en rollen. De kwaliteit van het examen wordt op deze manier geborgd, doordat de examencommissie toeziet op de procedurele en kwalitatieve onderdelen van het examentraject.

Over de lessen

Zijn de nieuwe lesdata al bekend?

De meest actuele data zijn te vinden op de pagina van de opleiding of cursus zelf. Er komen regelmatig nieuwe startdata bij. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief: die ontvang je dan zo’n viermaal per jaar.

Krijg ik van meerdere docenten les?

t heeft de verantwoording voor de lesgroep en begeleidt de lesgroep desgewenst naar het examen.

Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles