STAP stopt voor onze opleidingen en cursussen. Wat betekent dit voor aankomende studenten?

July 10, 2023
Alenka Milward

Maandag 3 juli was de laatste ronde voor het aanvragen van STAP-subsidie voor een opleiding of cursus aan de OntwerpAcademie. Voor de twee resterende aanvraagrondes in 2023 kan alleen budget worden aangevraagd voor cursussen bij erkende opleiders door het OCW. Per januari 2024 verdwijnt STAP helemaal. Hieronder nemen we je in vogelvlucht mee in de wereld van erkende en niet-erkende opleidingen, wat het betekent als je kiest voor een vakopleiding of cursus aan de OntwerpAcademie en alternatieve subsidiemogelijkheden.


Erkende versus niet-erkende onderwijsinstellingen

De overige STAP-subsidie voor 2023 wordt alleen nog toegekend aan de door OCW erkende onderwijsinstellingen. Wat is nu het verschil tussen de termen erkend en niet-erkend?

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen: “Opleidingen krijgen een keurmerk als de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteit van de opleiding heeft goedgekeurd. Om de zes jaar beoordeelt de NVAO opnieuw de kwaliteit. De meeste hogescholen en universiteiten in Nederland bieden erkende opleidingen aan. Dit betekent onder andere dat deze opleidingen bekostigd worden door de overheid. Nog een verschil is dat niet-erkende opleiders geen erkende diploma’s met beschermde titels afgeven – zoals die van tuinarchitect.”

Private opleiders zijn niet weg te denken uit het opleidingsaanbod. Wist je dat maar liefst 84% van de mensen een opleiding volgt aan een private onderwijsinstelling? En dat 59% van de deelnemers een cursus of training volgt aan een niet-erkende opleider? Kortom, de private opleidingssector speelt een belangrijke rol in het opleiden en bijscholen van jongeren en (jong) volwassenen om hun te ondersteunen bij het realiseren van hun professionele ontwikkeling en ambities.

Alle door de overheid erkende opleidingen zijn terug te vinden in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Opname in dit register kan alleen na erkenning door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Wat zegt dit over de kwaliteit van de vakopleidingen en cursussen aan de OntwerpAcademie?

NRTO

Als private opleider bezitten we het NRTO keurmerk. Een kwaliteitskeurmerk dat staat voor kwaliteit en professionaliteit dat wordt toegekend door de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. Een overkoepelende brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus, die de opleidingen en cursussen eens per 4 jaar opnieuw valideert middels een audit op verschillende aspecten zoals de curriculum opbouw, borging van de lesstof, leerdoelen, samenhang, leeruitkomsten, evaluatiecyclus en docententraining. Bij een positieve beoordeling kent de NRTO het keurmerk opnieuw toe.

NVTL

Sinds 2021 is de OntwerpAcademie bevoegd om zelf examens Tuinarchitectuur af te nemen. Dit doen we in samenwerking met de NVTL, de Nederlandse Vereniging voor Tuin en Landschap. De NVTL is een externe beoordelaar die meekijkt of de afgenomen examens voldoen aan de gestelde examenvoorwaarden. Eenmaal gediplomeerd kun je je registreren als Tuinontwerper bij de NVTL.  

Accreditatie Tuinarchitectuur en Beplantingsadviseur in aantocht

De OntwerpAcademie is druk bezig om van bovengenoemde vakopleidingen erkende opleidingen te maken. We verwachten de accreditatie eerste kwartaal 2024 in te dienen. Het proces hier naartoe verloopt in een aantal stappen:

1. Validering

De eerste stap met betrekking tot de validering is reeds door de OntwerpAcademie gezet en afgerond. Valideren wil zeggen dat de OntwerpAcademie als onderwijsinstelling ‘geldig’ is bevonden.

2. Inschaling

De inschaling gaat over het niveau van de diploma’s. Alle door OCW ingeschaalde kwalificaties zijn ingeschaald in het NLQF. De inschaling van private kwalificaties op een van de niveaus maakt het mogelijk om het niveau van alle kwalificaties met elkaar te vergelijken. Private opleiders kunnen met een NLQF niveau hun kwaliteit laten zien. Voor zowel werkgevers als werknemers is het handig te weten welk niveau een diploma heeft. De OntwerpAcademie is momenteel druk met de inschaling van de reguliere vakopleidingen op niveau 5 (HBO niveau).

3. Accreditatie

Het verkrijgen van accreditatie voor de vakopleidingen gaat via de NVAO zoals hierboven aangegeven. Private opleiders maken een zorgvuldige afweging of de benodigde en indrukwekkende tijds- en financiële investering opweegt tegen de vermeende voordelen.

Andere subsidiemogelijkheden

Het is natuurlijk fijn als je niet afhankelijk bent van subsidie om jouw groeiambities met een groene opleiding of cursus bij ons waar te maken. Maar er zijn naast STAP andere opties die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Alle korting die je kunt krijgen op je studie is tenslotte mooi meegenomen.

Hoveniers en Colland

Hoveniers die een dienstverband hebben bij een hoveniersbedrijf dat is aangesloten bij de VHG kunnen gebruik maken van de subsidies die het Colland voor deze beroepsgroep verstrekt. Ons advies is maak daar vooral gebruik van, meer informatie via studentenzaken@ontwerpacademie.nl

Werkgever

Als je een dienstverband hebt informeer dan bij je werkgever naar de mogelijkheden voor wat betreft de studiekosten? Soms zijn werkgevers bereid de kosten op zich te nemen of is er binnen de organisatie een sociaal (ontwikkel)plan waarmee medewerkers financieel geholpen kunnen worden.

Eigen bedrijf

Heb je plannen om je eigen groenbedrijf of adviesbureau te starten? Je kunt tot een aantal jaren terug nog declaraties opvoeren als zijnde bedrijfskosten. Dat scheelt je inkomstenbelasting en levert je een belastingvoordeel op. Zodra je ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel kun je dat regelen via je eigen boekhouding.

Meer informatie over alle subsidiemogelijkheden lees je hier.

Neem contact met

studentenzaken@ontwerpacademie.nl waar ze graag verder helpen en met je meekijken naar andere subsidiemogelijkheden waar je wellicht een beroep op kunt doen.


Meer informatie


- over erkende en private opleidingen op de website van de Rijksoverheid

- Over het NRTO-keurmerk en wat zij doen

No items found.