Subsidie op Cursussen

Voor cursussen en opleidingen die je bij de OntwerpAcademie volgt is het mogelijk om in bepaalde gevallen een deel, soms zelfs het volledige, cursusbedrag terug te krijgen dankzij subsidies! Hieronder beschrijven we enkele mogelijkheden. Het loont de moeite om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt.

STAP regeling voor opleidingen met NRTO-erkening

De STAP-regeling , STimulans ArbeidsmarktPositie, vergoedt per 1 januari 2022 voor €1000,- maximaal, waarschijnlijk de opleidingen bij de OntwerpAcademie. Het kabinet werkt, aanvullend op de inspanningen van sociale partners, aan een regeling voor een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget STAP. Dit budget geeft mensen de financiële mogelijkheid zelf een cursus of opleiding te kiezen. Het kabinet is van plan om de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven af te schaffen en te vervangen door het STAP-budget. Je kunt het ‘bestedingsdoel’ dit is het subsidiebedrag alleen besteden bij een scholingsactiviteit die een keurmerk heeft van de NRTO en/of erkend zijn door de overheid. Hier valt de OntwerpAcademie ook onder! Zie verder het pdf- document ‘Conceptregeling STAP’. Op pagina 3, artikel 4, staan de voorwaarden vermeld. Let op: de regeling is een conceptvorm.

SCHOLING, RE-INTEGRATIE, UWV

Het UWV geeft de mogelijkheid om voor kansberoepen: dit zijn beroepen waar de kans op werk gemiddeld of hoger is (zoek naar kansberoepenlijst bij UWV) een scholingsvoucher aan te vragen. Voorwaarde is dat je bij het UWV ingeschreven staat. Download het formulier, vul het in en stuur het op. (Scholingsvoucher UWV aanvragen)

Het heeft zin om een aanvraag in te dienen voor medewerkers vanuit de langdurige zorg (klik voor meer informatie). Je voldoet dan aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg.
  • Je bent werkzaam geweest in de langdurige zorg en vanuit diebaan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangen.

Ook kun je bij het UWV een opleiding of cursus volgen als onderdeel van jouw re-integratie. Onze opleiding tuinarchitectuur is al verschillende malen goedgekeurd door het UWV. Bespreek dit met de arbeidsdeskundige van het UWV. Als de opleiding belangrijk is voor jouw re-integratie, dan betaalt het UWV misschien de opleiding.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar online@ontwerpacademie.nl

COLLAND ARBEIDSMARKT

Collandarbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland.

De activiteiten in de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. Colland Arbeidsmarkt heeft de Employability regeling voor Hoveniers. Van de Employabilityregeling voor Hoveniers kun je gebruikmaken onder de volgende voorwaarden:

  • Je bent werknemer volgens de cao Hoveniersbedrijf
  • Als je werkloos bent, bent je dat niet langer dan 6 maanden op het moment van subsidieaanvraag
  • Je (voormalig) werkgever heeft premie voor je afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt

Je komt niet in aanmerking voor een employability budget in de volgende gevallen:

  • De scholing is op verzoek van de werkgever
  • De scholing is gericht op bestaande taken in de huidige functie
  • De scholing is niet arbeidsgericht

Voor meer informatie kun je de brochure employability-regeling-hoveniers downloaden (pdf).

INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET (IKB) VAN DE VNG

Het Individueel Keuzebudget (IKB) dat per 1 januari 2017 is ingegaan geldt voor ambtenaren die werken onder de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Hoe zit het met het financieren van opleidingen binnen het IKB? Het IKB-budget kan onder meer worden ingezet voor het betalen van een loopbaangerichte opleiding. Dit geldt voor opleidingen die loopbaan gerelateerd zijn en niet door de werkgever worden betaald. Bij het vergoeden van de opleidingskosten gaat het om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en de werkelijk gemaakte reiskosten voor lesbezoek.

De werkgever heeft de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de (opleidings)kosten worden gemaakt. Je vindt meer informatie op de website van VNG.

PERSOONSONDERSTEUNEND BUDGET OF INSPANNINGSPREMIE

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor de inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een nieuw minimabeleid. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen zijn belangrijk.

Het Persoonsondersteunend budget (POB) en de inspanningspremie zijn bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die al langer leven van een laag inkomen en vermogen.

Behoort u tot de beschreven doelgroep? Dan kunt u jaarlijks een Persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie aanvragen. We verwachten van u dat u dit bedrag verantwoord gebruikt voor noodzakelijke bestaanskosten.

Klik hier voor meer informatie op de site van ISD-Bollenstreek.

Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles