Subsidiemogelijkheden

Voor cursussen en opleidingen die je bij de OntwerpAcademie volgt is het in bepaalde situaties mogelijk om een deel, soms zelfs het volledige, opleidingsbedrag terug te krijgen dankzij diverse subsidieregelingen. Het loont de moeite om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende instantie.

Onderstaand een overzicht van de  verschillende mogelijkheden.

Colland Arbeidsmarkt

Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector. Zij bieden diverse subsidies aan voor o.a. trainingen en opleidingen (mbo en hoger onderwijs). De cursussen en opleidingen waarvoor een subsidie aangevraagd kan worden, staan overzichtelijk gegroepeerd in cursusgroepen. Declaratie moet via de website van Colland gebeuren, uiterlijk 2 maanden na de laatste cursusdag.
Informatie: www.collandarbeidsmarkt.nl

STAP-regeling voor opleidingen met NRTO-erkenning

Deze STimulans Arbeidsmarkt Positie-regeling is nog in ontwikkeling. Met deze regeling komt vanaf 1 januari 2022 voor iedereen van 18 jaar en ouder, een individueel ontwikkelbudget binnen handbereik. UWV ontwikkelt het STAP-portaal en DUO het scholingsregister. Je kunt straks op eenvoudige wijze zelf de financiering van scholing aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk, op = op! Per aanvraag is een maximaal budget van € 1000,– beschikbaar. Deze regeling komt in de plaats van de fiscale aftrek voor studiekosten.
Informatie: www.nrto.nl/subsidies/subsidieregeling-stap-budget, www.stap-budget.nl

Individueel Keuze Budget voor ambtenaren

Ben je werkzaam als gemeenteambtenaar? Dan ontvang je naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Hiermee kun je opleidingskosten betalen als deze loopbaan gerelateerd zijn en niet of gedeeltelijk door je werkgever worden betaald.
Informatie: www.vng.nl/rubrieken/onderwerpen/individueel-keuzebudget-ikb

Gemeentelijke ondersteuning

Met een laag inkomen heb je soms recht op hulp vanuit je gemeente. Wat vergoed wordt en welke regels daarvoor gelden, verschilt per gemeente. Informeer bij de gemeente waar je woont.

Scholing en re-integratie via het UWV

Bij het UWV kun je een opleiding of cursus volgen als onderdeel van je re-integratie. Onze opleiding Tuinarchitectuur is in het verleden al verschillende malen goedgekeurd door het UWV. Bespreek de mogelijkheid met je adviseur of de arbeidsdeskundige van het UWV.

Het Nibud

Kijk ook eens op www.nibud.nl. Er bestaan diverse tegemoetkomingen. Soms meer dan je denkt. Bereken in een paar stappen op welke bedragen je mogelijk recht hebt en zie waar je deze kunt aanvragen. En, wist je dat je onafhankelijken kosteloos loopbaan- en scholingsadvies kunt krijgen? Kijk op www.nlleertdoor.com en www.lerenenwerken.nl.

Scholingsvoucher via Leerwerkloket (regio Rotterdam-Rijnmond)

Aankomende studenten uit de regio Rotterdam-Rijnmond kunnensoms een scholingsvoucher krijgen via het Leerwerkloket. Deze voucher isbedoeld voor om-, her- of bijscholing. Je kunt hem alleen aanvragen als je nogniet met de studie begonnen bent. Een belangrijke voorwaarde is dat je eenpositief advies van het Leerwerkloket hebt ontvangen. Meer informatie vind jeop scholingsvoucher(leerwerkloket.nl).

Vragen over subsidies?

Stuur een mail naar werk@ontwerpacademie.nl

Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles