Samenwerken - voor een toekomstbestendige winstverwachting

January 17, 2024

Samenwerken - voor een toekomstbestendige winstverwachting
JelleWestra van het Tuinkeur Team is ‘on tour’ met de lezingenreeks: ‘Onze winst is onze toekomst’. Westra spreekt over de ‘harde’ kant van de bedrijfsvoering van hoveniersbedrijven en hoe ontwikkelingen als: inflatie, corona, personeelstekorten van invloed zijn op de dagelijkse bedrijfsvoering. In deze blog kijken we naar het  ‘zachtere’ -maar niet minder belangrijke - deel van de bedrijfsvoering;  samenwerken.

Samenwerken zal, doordat de rol van groen steeds belangrijker wordt, meer en meer nodig zijn. Meer en specifieker groen in extreme omstandigheden vraagt om veelkennis. Hoveniers en ontwerpers brengen ieder hun kennis in met een toekomstbestendige tuin of beplanting als resultaat.

Belangrijkheid van het groen
De actualiteit laat zien dat de kwaliteit van de leefomgeving in belangrijke mate bepaalt wordt door de aanwezigheid van effectief en gevarieerd groen. Particuliere tuinen hebben een belangrijke functie als het gaat over het opvangen van water, het bieden van verkoeling en als potentiële leverancier van biodiversiteit.

Particulieren die plannen hebben voor de tuinvragen naar: biodiversiteit, duurzaam groen en spreken over geveltuinen en groene daken. Dat is een teken dat het groen bij de consument leeft! Maar de praktijk laat zien dat particulieren, begrijpelijker wijze, een beperkt beeld hebben van de hierboven genoemde aspecten. Een overkapping met een groen dak of een wadi op een onhandige plek worden al snel aangemerkt als ecologische en duurzame oplossingen. Groenprofessionals weten dat een toekomstbestendige tuin begint met een goed doordacht ontwerp waarbij alle aspecten die te maken hebben met die opdrachtgever of die plek samenvallen. Een ecologisch benadering waarbij je het denken vanuit bodem, water en habitats als uitgangspunt neemt.


Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Hoveniers hebben het in het private domein voor het zeggen. Zij zijn de aangewezen professionals die als groen ambassadeur de consument informeren en in beweging zetten richting duurzaamheid. De Levende Tuin is daar een voorbeeld van. De consument - maar strikt genomen ook de hovenier - krijgen in toenemende mate verantwoordelijkheid als het gaat over biodiversiteit en groen. Grondige kennis omtrent het ontwerp en beplanting is nodig. Ontwerpers zijn er voor opgeleid om alle aspecten die spelen op een plek inclusief de wensen van de consument integraal en in samenhang te verwerken ineen ruimtelijk plan. Een goede toepassing van beplanting betekent bijvoorbeeld dat je de groeiplaats factoren in je sortiment keuze hebt meegenomen, je hebt bovendien ook duidelijk voor ogen wat de streefbeelden zijn van de beplanting na een x-aantal jaren. In de praktijk zien we dat er nog steeds te makkelijk gedacht wordt over het maken van een tuinontwerp. Ontwerpen is een vak en echt iets anders dan het maken van een tuintekening. Ontwerpen gaat over een groter organiserend gebaar, een integrale oplossing met een verhaal. Waar een tekening zich beperkt tot het samenvoegen van onderdelen, vraagt de ontwerper zich bij elke ingreep af wat de toegevoegde waarde ervan is. Ontwerpers en beplantingsdeskundigen baseren hun materiaalkeuze op de vraag of met die materiaalkeuze de ontwerp uitgangspunten worden uitgedrukt.


Samen werken

Succesvolle groen ondernemers hebben eenscherp beeld over wat wel en niet behoort tot hun kerntaken. Zij maken voortdurend keuzes en besteden delen van hun maakproces uit aan deskundigen die excelleren op een specifiek vlak als: beplantingen, tuinarchitecten en ontwerpers, straatmakers, grondwerkers, bouwkundigen enzovoorts.

Kijken we naar de krapte op de arbeidsmarkt ende toenemende vraag naar meer en beter groen dan is het bijna een must om samen te gaan werken! De particuliere tuinbranche is gebaat bij een goede samenwerking tussen ontwerpers en hoveniers. Complementaire partners maken een(hoveniers)bedrijf professioneler, er ontstaat meer continuïteit terwijl de afzonderlijke partners zich bezig kan houden met die zaken waar hij of zij goed in is. Waar wachten we nog op zou je zeggen, want door hoveniers en ontwerpers samen te laten werken lossen we deels ook de arbeidskrapte op? Samen bouwen we aan een toekomstbestendige winstverwachting.

‘Onze winst is onze toekomst’ Tuinkeur 13 februari 2024, OntwerpAcademie, Belgiëlaan 1A5, Hazerswoude - dorp (tegenover Greenlink).

No items found.