Groene bubbels in gemeenschappelijke binnentuin

February 7, 2022
Marleen Bos, foto: Ruud Strauven, oud-student Tuinarchitectuur

Elf bijzondere fabriekspanden vormen de basis van het NRE terrein in Eindhoven. Het voormalige gasfabriekterrein dankt zijn naam aan de Nutsbedrijven Regio Eindhoven en is nu een kleinschalige, levendige en creatieve stadsbuurt waar wonen, werken en cultuur samenkomen. Voor een van de particuliere woningbouwprojecten ontving de OntwerpAcademie vorig jaar een aanvraag voor het ontwerpen van een gezamenlijke binnentuin. “Wow, wat een mooie uitdaging,” dacht stagecoördinator Peter Kroesen. “Welke (oud-)student zou ik aan dit project kunnen koppelen?”

Ambachtsdorp is een van de unieke CPO projecten 1) op de oude fabriekslocatie op het NRE-terrein. In dit nieuwbouwproject ontwikkelden negen particulieren hun eigen woning. Deze woningen hebben, al dan niet direct, toegang tot de gezamenlijke binnentuin van 9 bij ruim 17 meter. Peter Kroesen: “De uitdaging voor dit project was vooral het bij elkaar brengen van de verschillende wensen en ideeën, binnen beperkte mogelijkheden. Als afsluiting van zijn opleiding Tuinarchitectuur in 2021 wilde Ruud Strauven met een stageproject meer ervaring opdoen in het ontwikkelen van een concept. Bij het zien van zijn ontwerpwerk leek hij mij juist op dit onderdeel al een sterke kandidaat en een goede match voor dit project. Niet in het minst door zijn ervaring als productontwikkelaar en ontwerper in de creatieve sector.

Analyse en concept

Omdat de tuin ommuurd is, is er slechts gedurende een korte periode zon in de tuin. Samen met de zichtlijnen, de looplijnen en de functies heeft Ruud de hoeveelheid zon en schaduw helder in kaart gebracht en gecombineerd met de wensen van de bewoners: een klein gezellig hofje, een groene oase, ruimte om te spelen voor de kinderen, maar vooral een losse, natuurlijke uitstraling. Als basis voor zijn ontwerp koos Ruud voor een link met de geschiedenis van het NRE-terrein. Uit zijn presentatie: ‘Het gebied heeft een rijke industriële historie en dat is nog te zien aan diverse industriële gebouwen in de omgeving. De typerende ronde gashouders van verschillende afmetingen die vroeger op het terrein hebben gestaan, lijken op oude luchtfoto's willekeurig verspreid te zijn over het gebied. Deze ronde vormen zijn ook op de plattegrond van de binnentuin toegepast.’

In het zonnigste gedeelte is het grootste en gezamenlijk terras geplaatst, met verdeeld over de tuin  nog een paar kleinere cirkelvormige terrassen. Er ontstaan zo afzonderlijke zitplekken tussen het groen, die subtiel onderdeel uitmaken van het geheel, afgesloten maar transparant: ‘Groene bubbels’.


Onvoorziene omstandigheden

Gaandeweg het traject kwamen Ruud’s kwaliteiten goed tot uiting: zijn gestructureerde manier van werken, het inventariseren van alle ideeën, wensen en mogelijkheden, het bepalen van de rode draad. Maar ook bleek hij goed in staat alle betrokkenen op een lijn te houden bij onvoorziene omstandigheden. Zo werd voorafgaand aan de presentatie van het definitieve ontwerp bekend dat bijna de gehele tuin moest worden voorzien van infiltratiekratten om te zorgen voor een goede afvoer van het hemelwater. Hierdoor was het zeer beperkt mogelijk om bomen en heesters toe te passen en dus een uitdaging om voldoende hoogte aan te brengen tussen de terrassen. Met alleen vaste planten is het hem gelukt de gewenste uitstraling te creëren.”

Bij elk beplantingsvak doet Ruud suggesties voor beplantingsmogelijkheden, rekening houdend met (half)schaduw en zon.

Lachend: “Ruud zocht een uitdaging. Met het managen van dit complexe project, inclusief het presenteren voor een groep van tien personen, werd het een andere dan hij van te voren had bedacht. Ook daarom zijn stageprojecten van zo’n grote waarde: door het hele traject te ervaren – van eerste contact met de klant tot aan de presentatie van het ontwerp – ondervinden studenten waar hun kracht ligt en waar ze eventueel nog aan moeten schaven. Wat mij betreft is Ruud op alle onderdelen glansrijk geslaagd.”

1) CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Collage bij oorspronkelijke voorstel: met bomen en heesters diverse hoogtes creëren tussen de terrassen.


www.haag-hommel.nl

No items found.