Lezing over de toekomst van het landschapsontwerp door Han Lörzing

September 11, 2023

Podium Boskoop lezing door Han Lörzing l Maandag 11 september 19.30u (inloop 19.00u)

Ontwerpen aan landschappen ging in de tweede helft van de twintigste eeuw in de hoogste versnelling. Ruilverkavelingen, IJsselmeerpolders en Groene Sterren gaven twee generaties ontwerpers handen vol werk. Wat is daarvan overgebleven? De zucht naar behoud van bestaande landschappen nam toe. Landschappen worden vooral beschreven in termen als natuurontwikkeling en erfgoedbehoud. Ja, ontwerpers kunnen zich uitleven op stadsparken. Maar hoe gaan volgende generaties vormgeven aan de grote landschapsopgaven? Door plantrandjes rond datacentra, zonneparken en distributieterreinen aan te brengen?

Ontwerpopgaves zullen (nog) integraler moeten, robuuster en intensief gefundeerd op de aanwezige kwaliteiten van het landschap in termen van bodem, water en ecologie. Wetende dat ‘plantrandjes’, non-plekken, ‘schaamgroen’ en dus ook tuinen gezien vanuit het ecologisch systeem deel uitmaken van een groter geheel en - hoe klein ook - een kans is om een bijdrage te leveren.

Over
Han Lörzing werkte als parkontwerper, landschapsdocent en adviseur in de ruimtelijke ordening. Hij schreef boeken over landschap en kunst, o.a. Van Bosplan tot Floriade (1992) en The Nature of Landscape (2001). Onlangs verscheen Dutch Landscape – An Overview (2023).

Aanmelden
voor de lezing op maandag 11 september 19.30u kan via onze contactpagina.

No items found.