OntwerpAcademie introduceert nieuwe vakopleiding tot Beplantingsspecialist

March 25, 2022

Groen wordt steeds belangrijker in het ontwerp van onze leefomgevingen om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, gezondheid en biodiversiteit aan te pakken. Met de nieuwe tweejarige vakopleiding tot Beplantingsspecialist leidt specialistenop die beleidsmakers, architecten en uitvoerders op het gebied van beplanting, duurzame oplossingen aanreiken en een concreet beplantingsplan kunnen ontwikkelen. Zij adviseren over de meest geschikte soorten, cultivars en kwaliteit plantmateriaal. Voor bestaande plekken of plekken die zich nog in de planfase bevinden, op verschillende schaalniveaus, van een voortuintje tot groene dak- en geveltuin of recreatiegebied.

De nieuwe opleiding is een antwoord op de toenemende vraag om specifieke plantenkennis en de toepassing ervan.

“De kennis over ecosysteemdiensten is de afgelopen jarensterk toegenomen. De tijd is nu aangebroken om deze kennis te integreren in groenontwerpen, door met de plantkeuze bewust te sturen op versterking van specifieke baten van groen, zonder aspecten als de geschiktheid voorgroeiomstandigheden of het gewenste beheerniveau uit het oog te verliezen. Groen dat niet alleen mooi is voor het oog, maar ook echt een bijdrage biedt aan klimaatadaptieve en biodiverse buitenruimten. Met deze opleiding vestevigen we plantenkennis in de vergroeningsopgave en daar zijn we trots op.”

Aldus Margareth Hop van adviesbureau Actifolia, één van de ontwikkelaars van de opleiding tot Beplantingsspecialist. De opleiding wordt naar verwachting begin 2023 geaccrediteerd.

Beplantingsadvieur
De nieuwe opleiding duurt twee jaar. Na het eerste jaar rond je af met een eindtoets waarmee je het certificaat behaald voor Beplantingsadviseur. Je dient dit certificaat te behalen alvorens je door kunt stromen naar het tweede jaar om door te leren voor Beplantingsspecialist. De eerste groep Beplantingsadviseurs zijn op 15 maart jl. aan de opleiding volgens de nieuwe opzet gestart.

 Daktuin Erasmus MC in Rotterdam met dak- en gevelgroen afgestemd op de omstandigheden van de groeiplaats.
Geveltuin in Madrid. Gevelgroen afgestemd op abiotische factoren als wind, water, zon, schaduw en voeding. Technische aspecten als constructies en substraten krijgen ruime aandacht in de opleiding.
Theorie en praktijkonderwijs gaan hand in hand. Studenten trekken er regelmatig op uit om opdrachten uit te voeren en de opgedane (planten)kennis toe te passen.

No items found.