Het verhaal achter de Trechterboom, een ontwerp van JAS Producties

September 10, 2021
Marleen Bos
Als extra uitdaging en oefening voor onze studenten tijdens de lockdown, organiseerden we dit voorjaar een ontwerpwedstrijd over actuele vraagstukken rondom klimaatverandering. Uit alle inzendingen koos de wedstrijdjury voor het innovatieve ontwerp van Tuinarchitectuurstudenten Judith Smelt, Annelies Zaal en Sylvia van Wirdum. De dames werkten onder de naam JAS Producties aan het ontwerp voor hun Trechterboom. "Wat hadden wij leuke ‘unlock’ momenten met elkaar in deze lockdown-wedstrijd. Met de wekelijkse online video-calls groeide de Trechterboom.” In deze blog vragen we hen naar de totstandkoming van het prijswinnende ontwerp.
Leuke 'unlock' momenten tijdens de wekelijkse online video-calls. Met van links naar rechts: Judith, Sylvia en Annelies.

Wat was de motivatie om mee te doen aan de ontwerpwedstrijd Unlock de Lockdown?

“Toen de fysieke lessen door de lockdown stopten, maakten we alle drie actief gebruik van de online begeleiding en het OpenAtelier voor o.a. extra opdrachten en het bespreken van huiswerk. We waren echt trouwe bezoekers en leerden elkaar daardoor ook beter kennen. Na de toelichting op de wedstrijd zochten we elkaar op en merkten al snel hoe leuk het was – en ís – om er met elkaar over te brainstormen. Onze achtergronden zijn heel verschillend – meesterbinder, fysiotherapeut en  kunstenaar in glas in lood – en mede daardoor vullen we elkaar goed aan. Hoewel we nog geen concreet idee hadden zeiden we tegen elkaar: we gaan gewoon beginnen. We houden elkaar scherp, weten samen meer dan alleen en kunnen met elkaar misschien tot iets moois komen.”  

Wat sprak jullie het meest aan in de wedstrijdvoorwaarden?

“Het ontwikkelen van een vernieuwend en duurzaam product. Dat was het uitgangspunt van de wedstrijd en zagen we als een extra mogelijkheid om een totaal ander gebied te onderzoeken. We zijn alle drie met de opleiding gestart vanuit liefde voor tuinieren en affiniteit voor groen. Het ontwikkelen van een duurzaam product is weer iets heel anders.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

“Wat wordt ons thema? Dat was de beginvraag. Waar willen en kunnen we iets mee als het gaat om een bijdrage aan een gezondere leefomgeving? Als basis wilden we iets doen met hergebruik van hemelwater en de reductie van hittestress. Tijdens brainstormsessies, het volgen van het stappenplan – het analyseren van de problemen die ontstaan door de klimaatveranderingen, het formuleren van onze visie – en een verdeling in onderzoeksvragen, kwamen we uiteindelijk op de trechtervorm. Dat idee hebben we gedurende een aantal weken verder onderzocht en uitgewerkt.”

Welke kennis uit de opleiding kwam met name goed van pas bij de totstandkoming van de Trechterboom?

“Vooral het out of the box proberen te denken. Hoe dat tijdens de lessen van de studenten wordt gevraagd? Het is vooral de creatieve manier van lesgeven.” Lachend: “Je krijgt niets op een presenteerblaadje. Veel opdrachten gaan over ‘anders kijken’, andere oplossingen zoeken en al tekenend en schetsend mogelijkheden onderzoeken. Iedereen kan een tuin tekenen, zegt onze docent altijd, maar ontwerpen is echt iets anders.”

Tegen welke vraagstukken liepen jullie aan tijdens het ontwerpproces?

“Hoe we de Trechterboom nog meer multifunctioneel konden maken. Het was een van de onderdelen van het stappenplan: hoe kun je je ontwerp op meerdere manieren toepassen. Daar hebben we ook weer flink wat brainstormuren aan besteed, geprobeerd breder te denken en te kijken naar materialen en vormen. En we gingen op onderzoek uit: hoe zien de pleinen er in de binnenstad uit? Hoe worden gebruiksvoorwerpen in de openbare ruimte gebruikt, wat zou er nog meer mee kunnen, wat missen we?”


Gaan jullie de Trechterboom verder ontwikkelen?

“Ja, dat lijkt ons geweldig. Tijdens het hele proces hebben we nu al zo veel kennis opgedaan. En deze eerste prijs is natuurlijk een opsteker voor een volgende stap en de Trechterboom wellicht ook echt te realiseren. Hoe we dat gaan doen, moeten we nog even bekijken maar we willen er met de OntwerpAcademie graag verder over brainstormen.”

Gaan we nog meer horen van JAS Producties?

“We zijn inmiddels in de laatste fase van de opleiding Tuinarchitectuur en twee van ons zijn daarnaast gestart met Plantenkennis Compleet. Het bezig zijn met groen en ontwerpen smaakt sowieso naar meer en kennis van planten is uiteraard een belangrijk onderdeel van het vak. Ondertussen kijken we naar mogelijkheden om wellicht projecten met elkaar te blijven doen. De naam JAS Producties staat en na alles wat we het afgelopen jaar hebben geleerd, hebben we daar met trots ‘Duurzame groenoplossingen 2.0’ aan toegevoegd. Wíj zien de Trechterboom al in het straatbeeld staan!”

No items found.