beplantingsspecialist

Beroepsprofiel

Beplantingsspecialisten zijn in deze tijd van klimaatverandering hard nodig. Kwalitatief groen legt de basis voor een gezonde leefomgeving. Beplantingsspecialisten verknopen hun sortimentskennis moeiteloos met de groeiplaatsomstandigheden, de ruimtelijke kwaliteiten van de plek en het gewenste programma.

De kennis van deze professionals reikt verder dan sortimentskennis alleen. Beplantingsspecialisten ontwikkelen een visie op de beplanting, formuleren, indien nodig, zelf ontwerpuitgangspunten en zijn in staat om met plantcomposities ontwerp ideeën uit te drukken. Beplantingsspecialisten weten met heldere streefbeelden - welke gekoppeld zijn aan realistisch beheer - te overtuigen. Ongeacht de grootte en eigenaardigheid van de plek weet de beplantingsspecialist wensen om te zetten in beelden die een positieve bijdrage leveren en betekenis geven aan de plek.

Beroepsveld

Beplantingsspecialisten werken samen met ontwerpers, architecten, hoveniers, aannemers, ondernemers, instellingsbesturen en met gemeenten. Ze werken als zelfstandige of zijn in loondienst bij een gemeente, groot hoveniersbedrijf of ontwerpbureau.

Studie

De student werkt vanuit 4 beroepsrollen: de ecoloog, ontwerper, verbinder en beheerder. Gedurende de opleiding werkt de student samen met andere studenten aan realistische lesblokprojecten.

Welke aspecten komen in de opleiding aan de orde?

 • Ontwikkelen van een visie op de beplanting op basis van door de ontwerper geformuleerde ontwerp uitgangspunten.
 • Ontwikkelen van een beplantingsvisie op de beplanting op basis van zelf geformuleerde ontwerp uitgangspunten.
 • Ontwikkelen van een beplantingsindicatieplan (groenstructuren) op basis van de ontwerpuitgangspunten.
 • Het ontwerpen met beplanting als middel om uitdrukking te geven aan ontwerpideeën.
 • Het toepassen van plantstrategieën.
 • Het vervaardigen van een beplantingsplan, inclusief (alternatief) sortiment, bloeiboog en rekening houdend met biodiversiteit en ecologische aspecten.
 • Ontwikkelen van verander voorstellen met het oog op: ecologie, biodiversiteit en toekomstbestendig beheer. 

Wat leer je in het 2e jaar Beplantingsspecialist ten opzichte van het eerste jaar Beplantingsadviseur.

 • De schaalgrootte neemt toe ten opzichte van het eerste jaar. De opgaves worden complexer. We gaan in het 2e jaar tot en met het (semi)private groen zoals instellingsgroen bij scholen, ziekenhuizen, buitenplaatsen, landgoederen, campings- en recreatiebedrijven en industrieterreinen.
 • Verdieping op de vaktheorie van het eerste jaar. Landschappelijke beplantingen, plantengemeenschappen en vegetatiekunde, komen aan de orde. De student ontwerpt beplantingen waarbij integraal rekening is gehouden met bodem, water en ecologie.
 • Toekomstbestendigheid van beplantingen in termen van klimaatadaptie, biodiversiteit en duurzaamheid in relatie tot beheer. Bodem, water en ecologisch gestuurd ontwerpen is de basis.
 • Studenten ontwikkelen een samenhangend (beplantings) advies, dat op overtuigende wijze te herkennen is in: de visie,  groenstructuur, sortimentskeuze en het daarmee samenhangende beeld in relatie tot het ontwerp, programma, standplaatsfactoren en beheer.
 • In het 2e jaar gaan we dieper in op de cultuurvariëteiten en de toepassing van beplantingen. Het sortiment breiden we uit tot ca. 1000 planten aan het einde van het 2e jaar.

LENTE

Bol en knol
Bomen
Bladverliezende heesters
Vaste planten

Dit lesblok bestaat uit 6 lessen.

ZOMER

Vaste planten
Klim/leiplanten
Bladverliezende heesters
Bomen
2-jarigen/bol en knol
Water- en oeverplanten

Dit lesblok bestaat uit 9 lessen.

HERFST

Vaste planten
Rozen
Grassen
Varens en bamboer
Fruitgewassen
Bomen
Bladverliezende heesters
Ericacaea

Dit lesblok bestaat uit 8 lessen.

WINTER

Coniferen
Winterkenmerken
Winterbloeiende planten
Groenblijvende heesters

Dit lesblok bestaat uit 7 lessen.

Algemene informatie

Vakopleiding Beplantingsspecialist
Tijdens de lessen bezoeken we met regelmaat specialistische boomkwekerijen om het sortiment te bestuderen. De OntwerpAcademie beschikt over een pool van enthousiaste deskundige en zeer ervaren plantenkennis docenten.

Beplantingsspecialist is een tweejarige opleiding.

VOOROPLEIDING en/of ERVARING

Beplantingsadviseur, Hoveniers, Branche opleiding VHG, Stedenbouwers, planologen en landschapsarchitecten. Neem bij twijfel contact op met studentenzaken@ontwerpacademie.nl We helpen je graag verder.

OPLEIDING EN  BORGING KWALITEIT niveau

Onze kwalificatie Beplantingsspecialist is ingeschaald in het NLQF op NLQF niveau 5. De opleiding is qua niveau vergelijkbaar met het niveau van een hbo-associatie degree opleiding (NLQF niveau 5). Na afronding krijgt de student een diploma uitgegeven door het examenbureau van de OntwerpAcademie.

Locatie

Boskoop

Studiebelasting

10 uur per week afhankelijk van opleiding en ervaring.

Lesdagen

Woensdagen Lestijden van 10.00 uur - 15.30 uur Eenmaal per twee weken (m.u.v. feestdagen en schoolvakanties)

Duur opleiding

16 lesdagen van 5 uur (+ 30 min pauze), verdeeld over 12 maanden.

KOSTEN

€ 2.495,– Betaling in 1, 2, 3, 4, 6 of 12 termijnen
Opleidingen van de OntwerpAcademie zijn vrijgesteld van BTW (meer info op crkbo.nl)  

Inclusief
• Wekelijkse online (huiswerk) begeleiding via het OpenAtelier met uitzondering van de schoolvakanties.
• Deelname aan StageProjecten met 1:1 begeleiding van een architect  als ‘boost’ voor eigen bedrijf en/of examen.
• Deelname aan landelijke schetssessies.
OA-Connect; de community waar je kennis en ervaring met ruim 1000 studiegenoten kunt delen.
• Maandelijks bijwonen van lezingen onder de naam PodiumBoskoop (locatie Boskoop).

Subsidie

Hoveniers en groenvoorzieners kunnen in aanmerking komen voor subsidie die kan oplopen tot € 1.500,–. Kijk voor meer informatie op de website van Colland.
Kijk hier voor een overzicht van subsidies voor een opleiding of cursus aan de OntwerpAcademie.

examen beplantingsspecialist

De vakopleiding Beplantingsspecialist kun je desgewenst afsluiten met een examen dat je bij het succesvol afronden, recht geeft op het diploma Beplantingsspecialist (NLQF- niveau 5/ associate degree). Het diploma dat je ontvangt na het succesvol afronden van kwalificatie Beplantingsspecialist (NLQF niveau 5) is nationaal en internationaal qua niveau vergelijkbaar met dat van andere kwalificaties. Informatie over het examen vind je hier.

Startdata 2024 - 2025

Woensdag | 18 september 2024
Inschrijven  
Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles