Beplanting en de Openbare Ruimte

Beplanting in de Openbare Ruimte

Beplanting en de Openbare Ruimte

Volgende week staat de OntwerpAcademie op de beurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’. Het thema op onze stand is de impact van beplanting (de sortiments-/plantenkeuze) op de functie en de identiteit van de buitenruimte. Uiteraard hebben we ook aandacht voor de impact op budgetten.

groen is Actueel

Groen is maatschappelijk gezien actueler dan ooit, mede door de veranderingen in klimaat en milieuwetgeving. Groene energie en duurzaamheid sturen maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de beplanting neemt daarbij een centrale rol in. Stadslandbouw, planten die stroom opwekken, groenprojecten bij scholen en ziekenhuizen enz. Ook bij particulieren groeit het besef dat de buitenruimte evenveel aandacht verdient als de binnenruimte van de woning. Groen staat centraal in deze tijdsgeest.

Plantenkennis is cruciaal

De vraag naar meer groen, meer functionaliteit en meer variatie in het groen in onze buitenruimte gaat gepaard met een toenemende behoefte aan kennis van beplanting. De complexiteit van groeivormen en -hoogten, bodem en water, bloeiperioden en herfstkleuren is niet alleen voor de beginnende groenliefhebber duizelingwekkend, maar vaak ook voor de ervaren professional in het groene vak. De groene bewustwording en de groeiende belangstelling voor de kracht van planten maakt solide plantenkennis cruciaal voor de kwaliteit van projecten.

Vanuit alle hoeken van de groene sector klinken signalen dat er behoefte is aan meer gedegen kennis ten aanzien van beplanting. Met name bij hoveniersbedrijven, gemeenten en tuin- en landschapsbureaus. Beperkte kennis leidt soms tot verkeerde soortkeuze. Daardoor ontstaan onnodige kosten voor onderhoud en vervanging bij uitval. Daarnaast biedt een goede sortimentskennis de kans om door middel van alternatieve keuzes de functie en de identiteit (zowel van de ontwerper als van het project) van de ruimte te versterken.

Daarom heeft de OntwerpAcademie meerdere cursussen met betrekking tot beplanting ontwikkeld. Plantenkennis en Toegepaste Beplantingsleer zijn daar voorbeelden van.

inzicht in samenhang en toepassingen

Morfologie is een belangrijk lesonderdeel: determineren van planten aan de hand van uiterlijke kenmerken. Herkennen en benoemen van bestaand plantmateriaal is essentieel voor het maken van de juiste keuzes.

Naast het leren van veel verschillende soorten is het verkrijgen van inzicht belangrijk. Inzicht in de samenhang tussen verschillende geslachten binnen plantenfamilies en inzicht in de planteigenschappen en de impact op hun omgeving. Je ontdekt de logica tussen de oorspronkelijke groeiplaats en de behoefte van de beplanting.

Gedegen plantenkennis vormt uiteindelijk de sleutel tot optimale kwaliteit en creativiteit in toekomstige projecten. De keuze in beplanting heeft impact op budgetten, de functies van de buitenruimte en ook op de identiteit van omgeving en de ontwerper. Dat hopen wij volgende week aan de bezoekers mee te geven.

Tot volgende week? Dolf

Laat een reactie achter