Corona updates

De coronacrisis raakt ons allemaal. Uiteraard volgt de OntwerpAcademie de kabinetsmaatregelen nauwkeurig. Leidend voor onze aanpak is het protocol van de NRTO, de branchevereniging waarbij de OntwerpAcademie is aangesloten. Op deze plek lees je alle updates en ontwikkelingen rondom ons coronabeleid.

“Fijn dat jullie het zo zorgvuldig aanpakken! Hopelijk tot snel weer bij de OntwerpAcademie, zodra dat kan.”

Coronaregels bij de OntwerpAcademie

November 29, 2021
Diana Kölker

Door de nieuwe coronamaatregelen, die vanaf zondag 28 november van kracht zijn, heerst er onduidelijkheid over de laatste stand van zaken. Gelukkig kunnen de lessen bij de OntwerpAcademie gewoon doorgaan. Dat geldt zowel voor de dagopleidingen als de avondopleidingen. Wel vragen we aan iedereen om de basisregels in acht te houden en is het dragen van een mondkapje verplicht. We hebben de basisregels nog even op een rijtje gezet en geven de volgende praktische adviezen.

Lees verder

Fysieke lessen weer – voorzichtig – van start!

February 26, 2021
Marleen Bos

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 23 februari jl. en in afstemming met de NRTO, zijn we blij te kunnen melden dat we onze fysieke lessen weer mogen opstarten. In kleine groepen en uiteraard met inachtneming van alle coronamaatregelen. Verantwoord en veilig, dat staat steeds bovenaan.

De Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO), waar de OntwerpAcademie als onderwijsinstelling lid van is, heeft steeds goed contact en overleg met het ministerie van OCW over het geven van trainingen en opleidingen. Vanaf 2 maart a.s. is het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten binnen de eigen opleidingslocatie - en mits alleen toegankelijk voor direct betrokkenen - toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen.

Lees verder

Hoe blijf je actief met je studie tijdens de tweede verlenging?

February 5, 2021
Marleen Bos

De huidige lockdown wordt nog eens met drie weken verlengd en zal duren tot 2 maart a.s. Alle hoop is uiteraard gevestigd om na de voorjaarsvakantie de fysieke lessen weer te kunnen opstarten. Voor dit moment betekent dit dat we doorgaan met de online begeleidingen zoals we dat nu doen.

Lees verder

Hoe gaat de OntwerpAcademie om met de verlengde lockdown?

January 14, 2021
Marleen Bos

Dinsdagavond jl. maakte het kabinet bekend dat de huidige lockdown met nog eens drie weken wordt verlengd en zal duren tot in elk geval 9 februari a.s. De OntwerpAcademie kiest er vooralsnog voor de lessen die uitvallen te verschuiven, zoals we ook aangaven aan het begin van deze lockdown.

Lees verder

Nederland in lockdown. Wat betekent dit voor onze lessen?

December 14, 2020
Marleen Bos

Van dinsdag 15 december t/m maandag 18 januari a.s., is Nederland ‘op slot’.

Wat betekent dit voor de lessen Tuinarchitectuur?

Net zoals in het voorjaar kiest de OntwerpAcademie er voor om de lessen die in deze periode uitvallen, te verschuiven naar het moment dat we weer mogen starten. Dat is vooralsnog in de week van 18 januari.

Lees verder

Dragen mondkapjes en overige maatregelen

September 30, 2020
Marleen Bos

Sinds 28 september gelden er landelijk aangescherpte coronamaatregelen. Voor onderwijs en trainingen geldt een uitzondering op het nieuwe maximum voor ruimtes binnen (max. 30) en activiteiten buiten (max. 40). Uiteraard zijn we blij te kunnen doorgaan met onze lessen. Wel hanteren we naast de al geldende basisregels van het RIVM, m.i.v. 30 september a.s. de volgende aanvullende regels:

Lees verder
Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles