Toekomstigbestendig Ontwerpen

De meest duurzame tuin is de tuin waar je niets aan doet. Waar de natuur volledig haar gang mag gaan. Omdat we ook iets wíllen met de tuin - zoals zitten, kijken, spelen en parkeren - is een ontwerp noodzakelijk. Hoe dat zo duurzaam mogelijk kan, komt aan bod in onze nieuwe cursus Toekomstbestendig Ontwerpen die dit najaar start. In dit blog een inkijkje in de samenhang tussen bodemgesteldheid, water, ecologie, biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. Actuele thema’s voor natuur- en tuinliefhebbers.Bij het ontwerpen van buitenruimtes gaat het altijd om samenhang. Een goed ontwerp ordent, structureert en geeft betekenis aan de plek. Samenhang in het ruimtelijk ontwerp én je bewust zijn, dat er samenhang tussen de verschillende samenstellende onderdelen hoort te zijn. Dat wat er op de grond groeit is bijvoorbeeld het resultaat van wat er zich in de grond bevindt aan voeding en water. De ecologische basisprincipes kennen, maakt het mogelijk andere keuzes te maken met betrekking de materialen, gewenst beplantingsbeeld en onderhoud.

Samenhangend systeem

Door de veranderingen in ons klimaat ervaren mensen steeds meer, dat we te maken hebben met een samenhangend systeem. Modderstromen ontstaan doordat de bomen zijn gekapt in combinatie met 'clusterregenbuien'. In het lager gelegen westelijk deel van Nederland speelt water een steeds grotere rol. Stijgende zeewaterspiegel, piekafvoeren via de rivieren, bodemdaling in polders die we met meer inspanning droog houden. Zonder uitzondering maken buitenruimtes als tuinen, deel uit van het grotere systeem aarde.


Groeiend inzicht

Het lijkt erop dat het gifschandaal in Lekkerkerk dat in de jaren ’80 in het nieuws kwam, een belangrijk kantelpunt is geweest. Het heeft een omslag in ons denken teweeggebracht. Het was een moment van inzicht, dat alle menselijke activiteiten op de een of andere manier invloed hebben op onze leefomgeving en met elkaar samenhangen. De wijk in Lekkerkerk bleek te zijn gebouwd op een voormalige gifbelt. Door serieuze gezondheidsklachten van de bewoners besloot men alle vervuilde grond onder de woningen af te voeren; een zeer ingrijpende en vooral kostbare aangelegenheid. Onderzoekers schatten het aantal vergelijkbaar vervuilde plekken op enkele duizenden locaties in Nederland, waarvan de Oostvaardersplassen misschien wel de bekendste is.

Begin jaren ’70, werd al het alarmerende rapport van de Club van Rome uitgebracht. Kern van het rapport was: minder CO2-uitstoot door minder te consumeren. De term zure regen deed zijn intrede en ‘ineens’ zagen we overal kwijnende vegetaties en ongezonde bospercelen. 


Inspirerende voorbeelden

Biologen en ecologen 'avant la lettre' als Louis le Roy en Arie Koster kwamen met verrassende natuurbeelden om buitenruimtes in te richten. Het boek ‘De Groene Omgeving’ van Arie Koster toont inspirerende (voor)beelden. Door een gebrek aan duidelijke communicatie richting bewoners en te weinig aansprekende beelden, is deze eerste golf van ecologisch ontwerpen uitgegaan als een nachtkaars om vervolgens met de grasbeelden van Piet Oudolf weer op te leven. De tijd is er rijp voor, want met deze quasi natuurbeelden van Oudolf mag een tuin wat losser of meer natuurlijk zijn en vooral groener. We leren genuanceerder naar (on)kruiden te kijken, want door het drastisch teruglopende aantal insecten snappen we dat biodiversiteit van levensbelang is. 


Goede ontwerpers zijn getraind in het integraal benaderen van ontwerpvraagstukken. Ze zien kans gelaagdheid aan te brengen in hun ontwerpen, waarbij optimale omstandigheden worden gecreëerd voor aspecten als water, hittestress en klimaat. De cursus Toekomstbestendig Ontwerpen is ontwikkeld en bedoeld voor iedereen die beroepsmatig tuinen en andere buitenruimten ontwerpt en die zich meer wil verdiepen in actuele thema's als: bodem, water, ecologie, biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. 

Meer informatie over onze opleidingen en cursussen? Neem een kijkje op onze website.

 

 

 

Logo_ontwerpacademie
   

Contact algemeen

Contact studentenzaken

Online

                               

Adres

  • Bezoek- en correspondentieadres 
  • Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp
  • Leslocatie Boskoop
  • Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp
  • Leslocatie Tuinvisie, Utrecht
  • Rutherfordweg 75, 3542 CN Utrecht