770 boomkwekerijen in Boskoop!?

“De verhalen van de gidsen zijn super interessant en hoe leuk is het om een hele dag met vakgenoten op te trekken.” Als zelfstandig groencoach, gids en trotse bewoner van Boskoop, is dit een heerlijk compliment van een van de studenten van de OntwerpAcademie tijdens de laatste excursie. Maar niet alleen daarom ben ik blij met hun komst naar ons dorp, het gaat hen net als bij mij, om samenwerken en iedereen goed tot zijn recht laten komen. En natuurlijk om mensen te laten genieten van groen :-).

Voor deze blog neem ik je mee naar een stukje geschiedenis, want hoe kon Boskoop uitgroeien tot een dorp dat nationaal en internationaal bekend staat om haar boomteelt?

Boomgaarden

De oorsprong van Boskoop ligt bij de rivier de Gouwe, ontstaan tussen 900 en 1000 als afwateringsstroompje uit het moerasgebied waar men begon met het afgraven van veen dat turf voor brandstof opleverde. Het grondgebied werd eigendom van de welvarende abdij van Rijnsburg en de abdis besloot de grond te gebruiken om de boomgaarden van de abdij uit te breiden. Veen is namelijk een ideale voedingsbodem voor bomen en planten. Het afgraven van de bovenste laag van het veen voor turf, werd verboden. De abdis gaf stukken grond uit – copes – die boeren en landarbeiders zelf moesten ontginnen. Aan die copes ontleent de rond 1210 gestichte nederzetting Boskoop zijn naam – de cope van Bucke of Buckeskop, genoemd naar een Fries met de naam Bucke.In 1240 werd de Gouwe met de hand doorgegraven tot de Oude Rijn in Alphen, om de afwatering te verbeteren en zo ontstond er een vaarverbinding vanuit het zuiden naar Amsterdam en de Haarlemmermeer.

Klein Giethoorn

Door inklinking van het veen lagen de boomgaarden op den duur erg laag, vaak maar enkele centimeters boven waterpeil. Dwars door de stukken ontgonnen land groeven de boeren daarom sloten, om het vrijkomende veen te gebruiken om het land op te hogen. Hoewel deze techniek door nieuwe ontwikkelingen in landdrainage overbodig zijn geworden, kent het dorp nog altijd veel waterwegen. Deze werden (en worden soms nog) gebruikt voor transport. Daarom noemt men Boskoop ook wel ‘Klein Giethoorn’.

De schone van Boskoop

Aanvankelijk werd in Boskoop vooral aan fruitteelt gedaan, maar vanaf de vijftiende eeuw deed ook de sierteelt haar intrede. In de negentiende eeuw werd deze tak van boomteelt erg populair, vooral omdat er in het buitenland (met name in Duitsland) veel vraag naar was. Er worden hier en daar in Boskoop nog wel wat fruitbomen geteeld. De bekendste is de Goudrenet, een lekkere moesappel en lokaal bekend als de ‘Schone van Boskoop’.

Tip!

Een bezoek aan het Boomkwekerijmuseum is de moeite waard voor een uitgebreider beeld van de geschiedenis. VVV Boskoop organiseert regelmatig rondvaarten door het waterrijke boomkwekerijgebied.

Foto's: Jan van der Ploeg. Bronnen: Boomkwekerijmuseum Boskoop, Wikipedia 

 

Logo_ontwerpacademie
   

Contact algemeen

Contact studentenzaken

Online

                       

Adres

  • Bezoek- en correspondentieadres 
  • Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp
  • Leslocatie Boskoop
  • Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp
  • Leslocatie Tuinvisie, Utrecht
  • Rutherfordweg 75, 3542 CN Utrecht