subsidie brug OntwerpAcademie

Brug naar subsidie voor opleiding bij de OntwerpAcademie

Subsidie cursussen

Voor cursussen die je bij de OntwerpAcademie volgt is het mogelijk om in bepaalde gevallen het cursus bedrag terug te krijgen!
Hieronder volgen enkele mogelijkheden.
Het loont de moeite om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt.

Scholing, re-integratie, UWV

Het UWV geeft de mogelijkheid om voor kansberoepen, dit zijn beroepen waar de kans op werk gemiddeld of hoger is(klik voor de kansberoepenlijst UWV) in 2017 een scholingsvoucher aan te vragen. Voorwaarde is dat je bij het UWV ingeschreven staat. Het budget voor 2017 is helaas op. Wie weet komt er later nog een mogelijkheid!
Download het formulier, vul het in en stuur het op. Scholingsvoucher UWV aanvragen
Vanaf 3 maart 2017 heeft het nog wel zin om een aanvraag in te dienen voor medewerkers vanuit de langdurige zorg. Je voldoet dan aan de volgende voorwaarden:
Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg.
Je bent werkzaam geweest in de langdurige zorg en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangen.
Ook kunt je bij het UWV een opleiding of cursus volgen als onderdeel van jouw re-integratie. Onze opleiding tuinarchitectuur is al verschillende malen goedgekeurd door het UWV.  Bespreek dit met de arbeidsdeskundige van het UWV. Als de opleiding belangrijk is voor jouw re-integratie, dan betaalt het UWV misschien de opleiding.
Voor meer informatie stuur een mail online@ontwerpacademie.nl

Het Colland Arbeidsmarkt

Het Collandarbeidsmarkt, is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen.
Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland.
De activiteiten in de cao Colland zijn o.a. gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden.
Het Colland Arbeidmarkt heeft de Employabilityregeling voor Hoveniers.
Van de Employabilityregeling voor Hoveniers kunt je gebruikmaken onder de volgende voorwaarden:
– Je bent werknemer volgens de cao Hoveniersbedrijf;
– Als je werkloos bent, bent je dat niet langer dan 6 maanden op het moment van subsidieaanvraag;
– Je (voormalig) werkgever heeft premie voor je afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Je komt niet in aanmerking voor een employabilitybudget in de volgende gevallen:
– De scholing is op verzoek van de werkgever;
– De scholing is gericht op bestaande taken in de huidige functie;
– De scholing is niet arbeidsgericht.
Voor meer informatie zie de brochure employability-regeling-hoveniers (pdf)

Individueel Keuzebudget (IKB) van de VNG

Het Individueel Keuzebudget (IKB) dat per 1 januari 2017 is ingegaan geldt voor ambtenaren die werken onder de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Hoe zit het met het financieren van opleidingen binnen het IKB?

Het IKB-budget kan onder meer worden ingezet voor het betalen van een loopbaangerichte opleiding. Dit geldt voor opleidingen die loopbaan gerelateerd zijn en niet door de werkgever worden betaald. Bij het vergoeden van de opleidingskosten gaat het om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en de werkelijk gemaakte reiskosten voor lesbezoek.
De werkgever heeft de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de (opleidings)kosten worden gemaakt.
Meer informatie (site VNG).

Persoonsondersteunend budget of inspanningspremie

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor de inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Teylingen een nieuw minimabeleid. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken
en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid,
zelf keuzes maken en meedoen zijn belangrijk.
Het Persoonsondersteunend budget (POB) en de inspanningspremie zijn bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die al langer leven van een laag inkomen en vermogen.

Behoort u tot de beschreven doelgroep dan kunt u jaarlijks een Persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie aanvragen. We verwachten van u dat u dit bedrag verantwoord gebruikt voor noodzakelijke bestaanskosten.
Klik hier voor meer informatie op de site van ISD-Bollenstreek.