Unlock de Lockdown - Ontwerpwedstrijd 2021

February 12, 2021
Dolf Houtman

De lockdown is een uitgelezen moment om wat langer stil te staan bij alledaagse ontwerpen in onze tuin- en leefomgeving. Ontwerpen die zo gewoon zijn dat we ze voor lief nemen. Met de Unlock de Lockdown-wedstrijd voor onze studenten, onderzoeken we hoe we het gewone bijzonder kunnen maken door nieuwe vormen en andere toepassingen te bedenken. En hoe mooi zou het zijn als we met de ideeën een positieve bijdrage kunnen leveren aan de problemen die spelen rondom de tuin, het milieu en de leefomgeving.

Samen het verschil maken

We weten allemaal dat er op het vlak van het klimaat veel speelt. Veranderingen zijn merkbaar. Steden worden warmer, door droogte, hittestress, de biodiversiteit staat onder druk en er spelen zaken omtrent CO2 en stikstof. Stilzitten is geen optie.

Ontwerpers van tuinen en buitenruimtes zijn bij uitstek de professionals die hun steentje kunnen bijdragen aan een gezondere leefomgeving, te beginnen bij de tuin. Want als je alle tuinen, qua oppervlakte bij elkaar optelt kom je aan een oppervlakte zo groot als de Veluwe. Als ontwerpers de particuliere tuinbezitter weet te overtuigen van de noodzaak van een groene tuin inclusief de materialen die daarin worden verwerkt, ontstaat er ook een andere mindset bij de consument. En die is op lange termijn nodig om samen het verschil te maken voor een groenere en meer gezonde leefomgeving.

De klimaatveranderingen werken door in de schaal van de tuin. Met actuele vragen als: Hoe maken we een tuin duurzamer? Wat kunnen we doen om de biodiversiteit te vergroten? Water langer vasthouden, CO2 uitstoot beperken of zelfs opnemen? Hoe kunnen we wateroverlast, hitte en droogte geïntegreerd aanpakken?

Doel en uitgangspunten

De aanleiding voor het organiseren van een ontwerpwedstrijd is het aanbieden van extra uitdaging en oefening voor onze studenten tijdens de huidige lockdown. Daarnaast biedt een wedstrijd als deze, mogelijkheden een aantal werelden bij elkaar brengen. Want de student dagen we uit zijn/haar ontwerpvaardigheden verder te ontwikkelen en te koppelen aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Te kijken met een nieuwe oorspronkelijke blik, met als doel het verhogen van de ontwerpvaardigheden in conceptueel- en innovatief denken.

Meer informatie? Meedoen?

De wedstrijd stellen we open voor alle huidige en oud-studenten Tuinarchitectuur en Plantenkennis. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar studentenzaken@ontwerpacademie.nl.  
Maandag 29 maart a.s. is de sluitingsdatum voor de definitieve inzendingen, maandag 12 april a.s. maken we de winnaars bekend tijdens het OpenAtelier.

Hieronder een aantal afbeeldingen ter inspiratie 😉

No items found.