Start je eigen Bedrijf. Een lezing van Pieter de Koning is open, eerlijk en interactief

September 13, 2020
Marleen Bos
“25% ontwerpwerk achter de tekentafel en 75% van mijn tijd besteed ik aan de aanleg van tuinen. Dit is voor mij de ideale combinatie. Wat voor elke zelfstandige geldt: zorg dat je in balans blijft en zoek naar wat voor jou werkt.”


Hoe start je je eigen bedrijf? Op geheel eigen wijze prikkelde tuinontwerper Pieter de Koning zijn toehoorders met een aantal stellingen tijdens de eerste Podium Boskoop-lezing van het seizoen. Dolf luisterde, keek en schreef mee.

Met aandacht voor voldoende ruimte voor iedereen, ontvangen we maandag 7 september jl.  zeventien bezoekers op onze leslocatie voor de eerste Podium Boskoop-lezing sinds lange tijd. Het blijkt een nieuwsgierige en open groep mensen. Er is veel betrokkenheid en interactie en er worden goede vragen gesteld. Samen met de groep bepaalt Pieter aan de hand van welke stellingen hij zijn verhaal vertelt.

1. Een inkomen verwerven als ontwerper is een uitdaging. Wat is jouw verdienmodel?
Stel dat je een modaal inkomen zou willen verdienen. Welk uurtarief zou je dan moeten rekenen en hoeveel uur moet je dan maken op jaarbasis?

Pieter gaat met een aantal voorbeelden en aannames direct de discussie aan. “Stel je gewenste jaarinkomen is € 35.000. Met je eigen bedrijf maak je ook kosten. Die stellen we voor nu op € 15.000. De bedrijfskosten zijn vanzelfsprekend erg afhankelijk van hoe jij je bedrijf hebt ingericht, welke investeringen je hebt gedaan en welke omzet je feitelijk maakt. De omzet die je volgens dit voorbeeld moet maken is € 50.000. Op jaarbasis kun je ca. 800 tot 900 declarabele uren maken. € 35.000 gedeeld door 900 uur komt neer op een uurtarief van ca. 40 euro. De rest van je werkuren – zo’n 200 tot 300 – heb je nodig om aan je bedrijf te werken, zoals nadenken over marketing, acquisitie, netwerken, enz.

Om aan een omzet van € 50.000 te komen zoals gesteld in het voorbeeld, zou je een uurtarief van ca. 60 euro moeten berekenen.  Hanteer wel een realistische uitgangssituatie, want als je bijv. 1300 declarabele uren hebt op jaarbasis, kom je met een uurtarief van rond de 40 euro op ca. € 52.000. Máák dit soort rekensommen voor jezelf. Het helpt enorm om meer gevoel te krijgen bij wat je aan het doen bent.”

Een andere benadering is dat je kijkt naar de gemiddelde grootte van je opdrachten. Stel dat de gemiddelde opdracht op € 1.000 ligt, dan heb je vijftig opdrachten op jaarbasis nodig. Dit komt neer op gemiddeld vier opdrachten per maand. Ofwel, één opdracht per week. Bij een uurtarief van 40 euro, zou je ca. 25 uur per week mogen werken aan zo’n opdracht.

Oud-student bij de Kamer van Koophandel

Als je net begint met je eigen bedrijf, is het niet realistisch uit te gaan van vijftig opdrachten per jaar. De start zal een stuk lager liggen. Wellicht ben je al ‘spekkoper’ met zo’n tien tot vijftien opdrachten per jaar.

Verder is het goed om na te denken over samenwerkingsvormen als verdienmodel. Er zijn talloze manieren om samen te werken met hoveniers of tuincentra. Zo zijn er ontwerpers die zichzelf ook aanbieden als hovenier. Kijk altijd waar je elkaar kunt aanvullen. Zoek bijvoorbeeld samenwerkingsmogelijkheden met een hovenier die veel weet van beplantingen of veel van techniek. Of neem zelf de regie over beplanting als je samenwerkt met een hovenier die daar juist niets mee heeft of er gewoon minder van weet.

Wat voor elke zelfstandige geldt, geldt dus ook voor de zelfstandige ontwerper: zorg dat je in balans blijft. En dat is uiteraard iets wat voor het hele leven geldt. Daarbij is het goed en interessant om te weten dat werken in de tuin een uitstekende tijdsbesteding is voor het verlagen van bloeddruk en stress. Pieter vertelt over de combinatie waar hij zelf heel gelukkig van wordt: 25% ontwerpwerk achter de tekentafel en 75% van zijn tijd besteden aan de aanleg van tuinen.

Voor samenwerkingsverbanden in het algemeen geldt dat er een klik moet zijn tussen jou en de ander, dat is het allerbelangrijkste. Tot slot waarschuwt Pieter voor het wel dan niet rekenen van provisie. Als je je als ontwerper aansluit bij de NVTL, accepteer je feitelijk de rol van onafhankelijk adviseur. Provisies zijn dan uit den boze. Ben je niet aangesloten bij de NVTL, dan ben je vrij in het maken van financiële afspraken. Maar wees daar altijd helder, zakelijk en correct in. Waar je ook voor kiest, wees altijd duidelijk in je communicatie.

Vooraf ‘waarschuwde’ Pieter dat hij met één stelling een hele avond zou kunnen vullen. Dat kunnen wij inmiddels beamen. Zijn voorbeelden, ervaringsverhalen en inzichten lijken onuitputtelijk ;-). Aan de orde kwamen verder hoe een strakke administratie en  een duidelijke boodschap van levensbelang zijn voor elke startende ondernemer en tips voor het opbouwen van een netwerk.
Denk je aan het starten van je eigen ontwerpbureau? Gun jezelf de vernieuwde cursus Start je eigen bedrijf van Pieter de Koning.

No items found.