“De rivier is de verbindende factor in mijn ontwerp”

April 26, 2020
Marleen Bos

Een StageProject maakt de opleiding Tuinarchitectuur compleet. Stagebegeleider Peter Kroesen: “Al het geleerde tijdens de lessen komt aan bod. Studenten zetten alle stappen die nodig zijn voor het maken van een uitgebalanceerd tuinontwerp. Deze keer belichten we de landschappelijke benadering in het ontwerp van Carla van de Kolk. Op zoek naar een concept voor de te ontwerpen tuin, ontdekte ze hoe de rivier de Dommel door het omringende gebied slingert en verschillende landschappen passeert. Daar ging Carla mee aan de slag en dat heeft ze heel goed gedaan.”

Analyse

‘Het perceel van de opdrachtgever ligt in het Waterschap de Dommel. In de 19de en 20ste eeuw stond hier een boerderij, die in jaren tachtig is afgebroken en in 1984 is herbouwd. Boerderij en tuin grenzen aan een wandelroute door het natuurgebied De Meierij waar de Dommel doorheen meandert.’ Zo begint Carla haar analyse en precies dat is de basis voor het concept. In haar eerste schetsen laat ze zien hoe het meanderende tuinpad organisch langs bloemenperken, grasveld en bomen voert en zo verschillende functies met elkaar verbindt.

Carla: “De tuin ligt op het zuiden waardoor de zon bijna de hele dag op de achtergevel schijnt. Achterin de tuin is veel schaduw door de oever-overwoekerende heesters en bomen. Het tuinpad verbindt het huis met een aan de tuin grenzende weide, een stuk grond dat de bewoners samen met een paar buren huurt van de gemeente. Deze grond maakt onderdeel uit van het plangebied ‘droge voeten’, dat gaat over de overstromingsrisico’s van de Dommel.

Totaalplaatje

De bewoners willen meer genieten van de tuin, ze houden van koken en zien graag een overdekte buitenkeuken terug in het ontwerp. Zonder te veel inkijk willen ze graag uitzicht op de weide, wat schaduw bij het terras aan huis en voor dekinderen een vuurplaats. Het totaalplaatje moet passen bij de omgeving. Met deze uitgangspunten ging ik op onderzoek uit waarbij de Dommel de basis werd voor het concept. Deze rivier is de verbindende factor van mijn ontwerp.

Om de gewenste bourgondische sfeer te creëren die past bij de boerderij en de omgeving, wil ik werken met organische vormen. Door begroeiing te plaatsen op strategische plekken, blijft het uitzicht vanuit huis grotendeels vrij en wordt de inkijk vanuit het wandelgebied zo veel mogelijk beperkt. Het tuinpad staatsymbool voor de meanderende Dommel, ook in de tuin langs verschillende ‘landschappen’. De beplanting wil ik zo dicht mogelijk laten aansluiten bij de beplanting die in de natuurlijke omgeving van de Dommel groeit.”

Peter: “Carla heeft een stevig concept neergezet. In deze eerste schetsen laat ze zien dat alle keuzes daaruit voortkomen, weloverwogen en samenhangend. Het meanderende pad reageert als het ware op de verschillende tuinfuncties, met na elke bocht een andere sfeer. Van vrij strak bij het terras naar meer natuurlijk en ongedwongen aan het einde van het pad. Door de bochten te benadrukken met verhogingen of wallen, versterkt ze het verrassende effect. Ja, hier ben ik heel enthousiast over!”

No items found.