Marlien van der Linden

Docent Plantenkennis

Mensen enthousiast maken voor groen, dat vind ik het mooiste wat er is. De ervaring leert dat, en dat geldt zeker met planten, dat wanneer je je meer en meer in iets verdiept, het steeds interessanter wordt. Want naast dat je een plantensoort leert (her)kennen is het belangrijk om te weten wat een goede plek is in de tuin of andere openbare ruimte. Pas dan zal de plant floreren en draagt het daadwerkelijk bij een gezondere leefomgeving en biodiversiteit. En dan word je er pas écht blij van!

Om die kennis over te dragen aan aankomende groenprofessionals, ben ik in de "boot” van de OntwerpAcademie gestapt. In de lessen hebben we het over de theoretische kant maar we gaan we daarna naar buiten om te zien hoe het er in het ‘echt’ uitziet. Levend plantmateriaal kunnen bekijken aan de overkant van de OntwerpAcademie in Boskoop bij GreenLink, maakt het een gouden combinatie.  

Ik begeef met graag tussen de planten. Meer dan 10 jaar heb ik bij Plantentuin Esveld in Boskoop gewerkt dat bekend staat als een plantenparadijs met veel knowhow.  Nu werk ik nog één dag in de week als beplantingsadviseur bij een handelskwekerij in Boskoop, gespecialiseerd in vaste planten. Zo houd ik feeling met de praktijk en ontwikkelingen in het groenvak.

Terug naar ons team