Dolf Houtman

Buiten beschouw ik als mijn ‘speeltuin’ of het nu gaat om wandelen, tuinen, fotografie, steden en natuur. Buiten zijn vormt voor mij een niet aflatende bron van inspiratie. Als wandelaar ben je tegelijkertijd beschouwer, analyticus en verwonderaar.

Tuin

De tuin staat daarin centraal, als medium om ruimtes te onderzoeken en om er mee te experimenteren. Alle architectuur start misschien wel op dit kleinste schaalniveau zoals Rob Aben en Saskia de Wit dat fraai beschrijven in het boek ‘De Omsloten Tuin’. De tuin als plek waar architectuur, landschap en filosofie aan elkaar raken.

Geest van de Plek

Het is aan de ontwerper om, ongeacht de grootte van de tuin, op zoek te gaan naar de Geest van de Plek, de aanwezige kwaliteiten te versterken en het benutten van ecologische potenties zodat plant en dier er zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Natuur en architectuur sluiten elkaar nooit uit maar versterken elkaar. Bij het ontwerp van tuinen draait het bij mij om eenvoud, eerlijkheid en verstilling.

Samen onderzoeken en ontwerpen

Met de combinatie van onderwijs, ondernemen en ontwerpen vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Het is fantastisch om samen met studenten te onderzoeken en te ontwerpen. Een rol te hebben in het overdragen van kennis en ervaring. Studenten te helpen bij het starten van een eigen ontwerpbureau.

Kijk ook op LinkedIn.

Terug naar ons team