Ruyten Beplantingsmethodiek

De cursus Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR is interessant voor hen die zich willen verdiepen op het gebied van plantenkennis. Het is een logische vervolgstap op onze opleiding Beplantingsadviseur, maar je kunt hem ook volgen zonder dat je deze opleiding gedaan hebt. Het is een methode die gebaseerd is op lokaal gemeten groeivoorspelling en groeiprestaties vertaald naar groeicurven van bomen en struiken, bedoeld voor het ontwerpen voor allerlei vormen van stedelijke en landschappelijke beplantingen. De beplantingsmethodiek staat ook bekend als de Integrale Beplantingsmethode Ruyten: IBR.

Hoe maak je een groeivoorspelling? Hoe maak je de groeicurve? Hoe gebruik je dat in een beplantingsplan?

Deze en nog veel meer andere vragen die gaan over wat je met het plantmateriaal kunt doen en hoe het zich ontwikkelt, komen in deze praktische cursus aan de orde. Dat betekent veel doen aan de hand van aansprekende en realistische voorbeelden en beplantingsopdrachten. Want dat blijkt de meest effectieve manier om je de veelheid aan informatie eigen te maken.

Inhoud van de cursus

De cursus Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR maakt deel uit van de opleiding Tuinarchitectuur. We leren je dat het werken met beplanting een volgende stap is in het ontwerpproces. Het is niet slechts een kwestie van het bij elkaar zoeken van mooie soorten maar veel meer een gerichte werkwijze om de ideeën van het ontwerp nog sterker uit te drukken.

De cursus Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR is geschikt voor hoveniers, ontwerpers en landschapsarchitecten en iedereen die zich verder wil ontwikkelen in beplanting en ontwerpen. Voor tuinontwerpers die het maken van beplantingsplannen op een andere manier willen benaderen en tuinontwerpers die met succes de vakopleiding Tuinarchitectuur hebben afgerond.

1e lesdag

Accent ligt op algemene informatie: geschiedenis, ervaring, voorbeelden, kosten, architectuur en beleving, natuur en dynamiek van beplanting, het kweken, de betekenis van de Ruyten Beplantingsmethodiek-groeivoorspelling, achtergrond informatie integrale beplantingspraktijk, eigen ervaring met groen en een praktijkontwerpopdracht over aanleg en omvorming landschappelijke beplanting (Renkums Beekdal).

Leslocatie: Aan de Beek 2 Heelsum.

2e lesdag

Het accent ligt op beleving en vertaling naar plannen: excursie naar de oudste Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR aangelegde beplanting voorjaar 1999 in het Prins Bernhardbos, Hoofddorp 10 ha IBR en 10 ha Traditioneel (rondleiding). Hoe maak je een Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR-groeicurve? ('s Middags een workshop).

Leslocatie: “Theehuis Cruquius” (Haarlem).

3e lesdag

Excursie naar eigen projecten uit eigen praktijk van cursisten en 's middags bespreking ontwerpen en evaluatie. De opdrachten worden indien nodig thuis of op kantoor uitgewerkt. De beplantingsplannen (minimaal het beplantingsontwerp voor het Renkums Beekdal) worden gemaild naar het Ruyteninstituut. Na de beoordeling ontvangen cursisten het bijbehorend Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR-certificaat.

Leslocatie: nader af te spreken.

Aan de orde komen onderwerpen als:

 • Plantafstanden, weergave van planten, beplantingsfilms
 • Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR-Aanbesteden
 • Aanleg en onderhoud
 • Groenbeleving, kosten en biodiversiteit in vergelijking tussen Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR en de traditionele methode
 • Plantkwaliteit, leveranciers en bestellijsten
 • Groeicurven, groeivoorspelling
 • Dynamiek van beplanting: bomen-, struiken- en kruidenlaag in de tijd
 • Stedelijke en landschappelijke beplantingen, openbaar groen
 • Pionier- en climaxvegetaties
 • Op schaal weergeven van bovenaanzicht en zijaanzicht op verschillende tijdsstippen
 • Beplantingstypen op basis van punt, lijn, vlak: solitair, strook, scherm, gang, vlak, blok en dak.


Wil je je inschrijven voor Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR? Ga dan naar de contactpagina en kies voor 'aanmelden Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR' en vul je gegevens in. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging met alle details en een factuur. Je deelname wordt pas na de betaling definitief.

Meer informatie over de Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR zie ook: www.ruyteninstituut.nl

Algemene informatie

Docenten

Frits Ruyten

Locatie

Heelsum (Wageningen), Cruquius (Haarlem), nader te bepalen

TIJDEN

10.00 - 17.00u (3 lesdagen)

KOSTEN

€ 950,-  

Opleidingen en cursussen van de OntwerpAcademie zijn vrijgesteld van btw. Kijk voor meer informatie op crkbo.nl

Certificaat

Na het afronden van de cursus ontvang je het Ruyten Beplantingsmethodiek-IBR-certificaat

Deelnemers

Start bij 3 cursisten en maximaal 10

Startdata Boskoop

Nieuwe data voor 2022 volgen nog.
Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles