Nederland in lockdown. Wat betekent dit voor onze lessen?

December 14, 2020
Marleen Bos

Van dinsdag 15 december t/m maandag 18 januari a.s., is Nederland ‘op slot’.

Wat betekent dit voor de lessen Tuinarchitectuur?

Net zoals in het voorjaar kiest de OntwerpAcademie er voor om de lessen die in deze periode uitvallen, te verschuiven naar het moment dat we weer mogen starten. Dat is vooralsnog in de week van 18 januari.

Waarom kiest de OntwerpAcademie voor dit beleid?

  1. Omdat de kerstvakantie onderdeel uitmaakt van de lockdown, valt de uitval van het aantal lessen relatief mee.
  2. Online lessen kunnen ons inziens de fysieke lessen niet optimaal vervangen.
  3. In de komende vijf weken zouden er een aantal nieuwe lesgroepen starten, een online kennismaking is dan niet wenselijk.

In het geval de lockdown wordt verlengd, bieden onze docenten online begeleiding aan via Microsoft Teams, zoals we dat ook in het voorjaar hebben gedaan. Online begeleiding is in geen geval een vervanging van de lessen, maar een extra service om op de eerste plaats in contact te blijven met jou als student: voor het stellen van vragen, om huiswerkopdrachten te bespreken, om (lees)tips uit te wisselen voor extra achtergrond, verdieping en oefening.

De StageProjecten gaan in principe door. Begeleiding bij deze projecten zal vooral via telefoon en per e-mail gaan. Studenten stemmen hun afspraken af met stagebegeleider Peter Kroesen.

Aanpassingen in de agenda:

De lockdown betekent ook dat we de komende periode geen fysiek OpenAtelier aanbieden op de maandagmiddagen. Na de kerstvakantie - vanaf maandag 11 januari a.s. - kan het OpenAtelier wél online plaatsvinden. Meld je hiervoor aan via onderwijs@ontwerpacademie.nl.

De geplande Podium Boskoop-lezing van Lars Veenboer gaat op maandag 11 januari niet door. We zoeken naar een andere datum, houd daarvoor onze agenda in de gaten.

Uiteraard kijken we uit naar een zo snel mogelijke herstart van al onze activiteiten. In de week van 11 januari volgt een nieuwe update.

TERUG NAAR OVERZICHT