Hoe gaat de OntwerpAcademie om met de verlengde lockdown?

January 14, 2021
Marleen Bos

Dinsdagavond jl. maakte het kabinet bekend dat de huidige lockdown met nog eens drie weken wordt verlengd en zal duren tot in elk geval 9 februari a.s. De OntwerpAcademie kiest er vooralsnog voor de lessen die uitvallen waar mogelijk te verschuiven, zoals we ook aangaven aan het begin van deze lockdown.

Tuinarchitectuur

De studenten Tuinarchitectuur bieden we extra mogelijkheden voor vragen, huiswerkbespreking en studiebegeleiding. Zo kunnen  zij actief bezig blijven met de studie:

  1. Elke docent stemt met zijn/haar lesgroep af welke vragen en voorkeuren er zijn en hoe het online spreekuur wordt ingevuld. Deze online begeleiding is geen vervanging van de lessen, maar bedoeld om contact te onderhouden met de student en de continuïteit te waarborgen.
  2. Elke maandagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur organiseren docenten Tuinarchitectuur een online OpenAtelier via Microsoft Teams. Studenten kunnen er terecht voor vragen over de studie, het huiswerk, de voortgang, etc. Studenten kunnen zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar support@ontwerpacademie.nl
  3. Studenten die bijna aan het einde zijn van hun studie, bieden we actief de mogelijkheid een Stageproject te starten. Met de opgedane kennis kan de student werken aan een concrete ontwerpopdracht onder begeleiding van onze stagebegeleider.  

Plantenkennis

De aanpassingen voor PlantenKennis zijn per cursus verschillend. Dit heeft te maken met de beschikbare ruimte om, binnen het rooster, lessen op te kunnen schuiven.

Bij Plantenkennis Basis worden de januari lessen opgeschoven naar de eerstvolgende datum waarop fysieke lessen weer mogelijk zijn, n.l. vrijdag 12 februari.

Bij Plantenkennis Compleet is tijdens de lockdown gekozen voor volledig digitale lessen (PowerPoint met geluidsbestanden). Deze digitale lesvorm is geen vervanging van de fysieke les, maar een tijdelijke overbrugging. Zodra fysieke lessen weer mogelijk zijn, worden deze lessen als fysieke inhaalles ingeroosterd binnen het bestaande rooster.

Podium Boskoop

De geplande Podium Boskoop-lezing ‘Het belang van een gezonde bodem’ van Johan Schotanus gaat op maandag 1 februari niet door. We zoeken naar een andere datum, houd daarvoor onze agenda in de gaten.

Uiteraard kijken we uit naar een zo snel mogelijke herstart van de lessen en onze andere activiteiten. In de week van 1 februari volgt een nieuwe update.

TERUG NAAR OVERZICHT